image banner
Điểm sáng thu hút đầu tư
Điểm sáng thu hút đầu tư(27/05/2011 08:53 AM)

Hơn 100 dự án, tổng giá trị đầu tư đạt gần 1.000 tỉ đồng trong năm 2010 với các ngành nghề khách sạn nhà hàng, dịch vụ du lịch, sản xuất kinh doanh, giao thông thủy bộ... Nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đạt hiệu quả kinh tế cao, nâng Quỳnh Lưu thành điểm dẫn đầu toàn tỉnh về thu hút đầu tư.

Khu công nghiệp Hoàng Mai

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện đầu tư, Quỳnh Lưu đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị vào việc tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng nên chỉ trong năm 2010 đã giải phóng thành công 290 ha giao cho các nhà đầu tư, tạo ra nhiều khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Hoàng Mai 297ha, khu công nghiệp Đồng Hồi 436ha. UBND huyện ban hành đề án nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, tích cực củng cố hệ thống đê biển đê sông, kè chắn sóng ở Quỳnh Lộc, Sơn Hải, đê liên xã Long - Thuận - Thọ. Mạnh dạn xây dựng các bến thuyền neo đậu tránh sóng, tránh bão ở lạch Quèn. Xây dựng mới, nâng cấp hệ thống các tuyến đường giao thông nối liền vùng biển lên các vùng bán sơn địa như tuyến Lương - Thanh - Thạch - Hoa, tuyến Bảng - Văn - Tân và tích cực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đào tạo tay nghề cho người lao động. Nhờ vậy, nhiều dự án lớn đã đầu tư vào Quỳnh Lưu nâng tổng số vốn đăng ký trong năm 2010 lên đến 3.325 tỷ đồng.

Thiên nhiên ưu đãi cho Quỳnh Lưu có sông, có núi, có biển, có rừng nên "Nền công nghiệp không khói" được phát triển mạnh mẽ và nhiều công trình lớn đã hoàn thành đi vào hoạt động như Quỳnh Lưu Palaza 14 tầng, Hương Quỳnh 2 đạt ba sao, khu du lịch biển Quỳnh, Phú Nghĩa, bãi tắm Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, các khu du lịch sinh thái, khách sạn nhà hàng mọc lên, các Quần thể đền chùa miếu mạo được tôn tạo phục hồi thu hút khách du lịch trong ngoài nước. Bên cạnh đó, nhiều công trình đã được khởi công như: Nhà máy xi măng Tân Thắng được triển khai trên vùng đất trọc, đồi hoang với công suất 1,9 triệu tấn/năm, đường Đồng Hồi - Hoàng Mai - Nghĩa Đàn, nhà máy sản xuất sắt xốp KOBECOL 1 tỉ USD công suất 2 triệu tấn/năm.

Trong tương lai không xa, Hoàng Mai sẽ thành đô thị công nghiệp sầm uất nằm trong vùng kinh tế trọng điểm "nam Thanh - bắc Nghệ". Thị trần Cầu Giát đang được mở rộng thành trung tâm thương mại thủ công nghiệp. Trung tâm thương mại chợ Giát với cơ cấu quy mô hoành tráng đã đi vào hoạt động. Nhiều dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã giải quyết việc làm cho 3.000 lao động/năm. Một số xã trở thành đầu mối trong tiêu thụ hàng hóa xây dựng thành thị tứ như Tuần, Ngò, Phú Nghĩa, Quỳnh Thạch... tất cả hợp lại góp phần chuyển dịch cơ cấu, chuyển dịch lao động theo hướng đầu tư công nghiệp, làm thay đổi cơ cấu thuần lúa nghèo nàn lạc hậu, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, tạo sức bật để bộ mặt Quỳnh Lưu thay đổi tiến lên từng ngày.

Nguyễn Đình Lộc


VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement