image banner
Di tích Đền thờ và Mộ Hồ Sỹ Dương(08/08/2013 05:15 PM)
Di tích Đền thờ và Mộ Hồ Sỹ Dương(08/08/2013 05:15 PM)

Mộ và đền thờ Hồ Sỹ Dương là một công trình kiến trúc cổ đã tồn tại hàng trăm năm, hiện đang lưu giữ nhiều hiện vật và tài liệu quý có giá trị, nơi tôn thờ, tưởng nhớ công đức cụ Hồ Sỹ Dương, các danh nhân và các vị thần đã có công bảo quốc, hộ dân, giúp làng trong 2 cuộc kháng chiến và trong cuộc sống đời thường nên cụ được suy tôn Thành Hoàng Làng. Trãi qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử và giữ nhiều chức vụ khác nhau, đến chức Tể Tướng Cụ có những đề xuất cải cách tiến bộ, góp phần làm cho triều đại Lê Huy Tông có kỹ cương được người đời ca ngợi là triều đại bậc nhất của Lê Trung Hưng. Trên lĩnh vực quân sự tuy không làm tướng soái trực tiếp ra trận nhưng cả 4 lần Nam chinh, Bắc chiến của nhà Vua, cụ làm nhiệm vụ tham mưu bày binh, bố trận góp phần thắng lợi. Khi đi sứ Trung Quốc, tất cả 6 lần đều đạt thành tích lớn. Đặc biệt, trên lĩnh vực văn hóa, cụ Hồ Sỹ Dương là một vị quan thanh liêm, đức độ, tài cao, yêu nước, thương dân, có nhiều tác phẩm với nội dung và thể loại đa dạng có giá trị, được sứ thần Chu Xán nhà Thanh đánh giá ngang tầm uyên bác với Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lương Thế Vinh, Mạc Đình Chi. Với những cống hiến to lớn đó, Cụ xứng đáng được tôn vinh danh nhân văn hóa của nước nhà.

Kế tiếp truyền thống của Cụ và các bậc cha anh đi trước, các thế hệ con cháu trong dòng họ và người dân nơi đây từ đời này qua đời khác đã kế tiếp nhau chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất để bảo vệ, giữ gìn và làm đẹp thêm, giàu thêm trang sử của quê hương làng Quỳnh nói riêng và huyện Quỳnh lưu nói chung.


VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement