image banner
Di tích nhà thờ họ Nguyễn Triệu Cơ(08/08/2013 05:17 PM)
Di tích nhà thờ họ Nguyễn Triệu Cơ(08/08/2013 05:17 PM)

Nhà thờ họ Nguyễn Triệu Cơ, tọa lạc ở thôn 4 xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tổng diện tích khuôn viên: 1.587 m2, nơi tôn thờ, tưởng nhớ công đức cụ Nguyễn Thạc và các bậc tiền nhân đã có công giúp nước, giúp dân trong cuộc sống đời thường.

Cụ Nguyễn Thạc húy là Ma Lạnh công, hiệu là An tâm cư sĩ, ông là hậu duệ của Đinh Quận Công Nguyễn Bặc. Ông sinh ra và lớn lên ở thôn Hà Giang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Nay là thôn Bình Hàn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cuối thời Trần chế độ phong kiến Trung ương tập quyền thối nát, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra trong cả nước. Năm 1344, Ngô Bệ ở Trà Hưng, Hải Dương dựng cờ khởi nghĩa. Ông đã tham gia chiến đấu tích cực trong hàng ngũ nghĩa quân. Cuộc khởi nghĩa kéo dài 16 năm gây tiếng vang rất lớn, tháng 3 năm 1960 cuộc khởi nghĩa bị quân đội triều Trần dật tắt, Nguyễn Thạc đã lẩn trốn vào vùng Hoan Diễn. Trong một thời gian khảo sát tìm hiểu địa lý trong vùng và liên hệ cộng tác được với Hồ Hồng; Hành Khiển, Châu Diễn, Hoàng Khánh, ba người quyết định về định cư ở thổ đôi chiêu dân lập ấp, khai hoang quyết tâm biến mảnh đất hoang vu này thành nơi sinh sống lâu dài và con cháu đời sau. Sau khi Hồ Hồng hy sinh, Hoàng Khánh bận việc quan, tất cả việc xây dựng cơ sở tổ chức thôn trang giao cho Nguyễn Thạc trông coi. Hai công trình thủy lợi: đập Hói, đật Bờ Re hoàn thành dưới sự chỉ huy của Nguyễn Thạc, diện tích canh tác của Thổ Đôi được mở rộng. Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924) cụ được phong làm phúc thần của làng Quỳnh cùng với các ông Hồ Kha, Hồ Hồng và Hoàng Khánh. Hiện nay, tại nhà thờ còn lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị, tiêu biểu Sắc phong của Vua trao cho cả bốn Cụ như sau:

Phiên âm:

Sắc Nghệ An tỉnh, Quỳnh lưu huyện, Phú hậu tổng, Quỳnh Đôi thôn phụng sự khai canh Nguyễn Ma Lạnh tự An tâm đại lang chi thần, nậm trước linh ứng, tứ kim chính trị trẫm tứ tuần đại khánh tiết, kinh ban bảo chiếu đàm an, lễ long đăng trật, trước phong vi Dực bảo trung hưng linh phù chi thần, chuẩn kỳ, phụng sự, thần kỳ tướng hữu bảo ngã lê dân, khâm tai.

Khải Định cửu niên thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật.

Tạm dịch:

Làng Quỳnh Đôi, tổng Phú Hậu, huyện Quỳnh lưu, tỉnh Nghệ An có trách nhiệm phụng thờ ông khai canh Ma Lãnh người đã rõ rệt linh ứng. Nay nhân dịp tết mừng tứ tuần đại khánh của trẫm, trẫm đã ban chiaaus gia ân thăng trật, nay phong ông làm thần Dực bảo trung hưng linh phù, chuẩn y cho địa phương thờ phụng thần để thần bảo hộ là dân của trẫm, Khâm tai,

Ngày 25 tháng 7 năm Khai Định năm thứ 9 - 1924.


VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement