image banner
HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021(21/03/2014 02:23 PM)

 


 

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức vào ngày chủ nhật 22/5/2016;

Tổng số Đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu được bầu 41 đại biểu;

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện được khai mạc vào ngày 23/6/2016; bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Thành Nhân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02

Lê Xuân Kiên

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó CT HĐND huyện

03

Tô Văn Thu

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

04

Hoàng Văn Bộ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

05

Hoàng Danh Lai

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

06

Hồ Ngọc Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND

07

Đặng Ngọc Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND

08

Nguyễn Văn Quý

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

09

Hồ Thị Thanh

Trưởng Ban KT – XH HĐND huyện

10

Trần Thị Hà

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Ban KT - XH

11

Hồ Sỹ Nguyệt

Chánh Văn phòng Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế

12

Võ Thị Vân

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

13

Trần Thăng Long

UV BTV HU, Trưởng CA huyện

14

Bùi Thế Kỷ

BCH Quân sự huyện

15

Nguyễn Hữu Viên

Huyện ủy viên, Chủ tịch MTTQ huyện

16

Phạm Thị Hải Yến

Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện

17

Tô Văn Thắng

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

18

Nguyễn Văn Trường

HUV, Bí thư Huyện đoàn

19

Lê Văn Điền

Chủ tịch Hội CCB

20

Nguyễn Xuân Dinh

HUV, Trưởng phòng NN&PTNT

21

Kiều Văn Thanh

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

22

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Phó Trưởng khoa nhi BV Đa khoa huyện

23

Nguyễn Anh Hùng

Trưởng Trạm KNKN

24

Nguyễn Văn Thưởng

HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát

25

Mai Văn Lam

HUV, Bí thư Đảng ủy Quỳnh Lâm

26

Cao Xuân Điệp

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải, UV ban Pháp chế

27

Hồ Hữu Châu

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát

28

Hoàng Đăng Khoa

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch

29

Hồ Xuân Xuyên

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh

30

ChuThị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Giang, UV ban Pháp chế

31

Vi Văn Hồng

Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Thắng

32

Hỗ Diên Mạn

Chủ tịch UBMTTQ xã Quỳnh Minh

33

Nguyễn Thị Minh

Hiệu trưởng Trường TH xã Quỳnh Hưng

34

Hồ Thị Thu Hiền

Bí thư Đoàn xã Quỳnh Bá

35

Hoàng Thị Hiền

Chủ tịch Hội PN xã Quỳnh Long

36

Hồ Thị Hoài

CHT Hội LHPN xã Quỳnh Lương

37

Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tân

38

Hồ Thị Bảng

Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tam

39

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Yên

40

Nguyễn Phi Long

Giám đốc Công ty Việt Trang xã Quỳnh Hồng

41

Hồ Thị Thu Thủy

Giám đốc Công ty Mạnh Cường xã Quỳnh Hồng

 

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có 3 đại biểu nghỉ hưu và chuyển công tác gồm: ông Lê Thành Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, nghỉ hưu theo chế độ; ông Bùi Thế Kỷ; Trần Thăng Long, chuyển công tác, thôi làm nhiệm vụ Đại biểu và một số Đại biểu thay đổi chức vụ công tác;

Ngày 13/11/2018 HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường)

Bầu ông Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Bầu ông Hoàng Văn Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021;

Ngày 20/12/2018 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu ông Lê Xuân Kiên, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 18/7/2019 tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Lê Xuân Kiên để nhận công tác mới.

Hiện nay HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 còn 38 đại biểu (danh sách cụ thể như sau)

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

( Cập nhật ngày 06/8/2019 )

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Hoàng Danh Lai

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

02

Tô Văn Thu

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

03

Lê Xuân Kiên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

04

Hoàng Văn Bộ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

05

Hồ Ngọc Dũng

UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

06

Đặng Ngọc Bình

UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

07

Nguyễn Văn Quý

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

08

Kiều Văn Thanh

UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức

09

Hồ Thị Thanh

Trưởng Ban KT – XH HĐND huyện

10

Hồ Sỹ Nguyệt

HUV, Bí thư Đảng ủy TT Cầu Giát, Trưởng ban Pháp chế

11

Võ Thị Vân

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

12

Phạm Thị Hải Yến

UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện

13

Trần Thị Hà

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện, Phó ban KT-XH

14

Nguyễn Hữu Viên

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

15

Tô Văn Thắng

HVU, Chủ tịch LĐLĐ huyện, UV ban KT-XH

16

Nguyễn Văn Trường

HUV, Bí thư Huyện đoàn, Ủy viên Ban Pháp chế

17

Lê Văn Điền

Chủ tịch Hội CCB huyện

18

Nguyễn Xuân Dinh

HUV, Bí thư Đảng ủy Quỳnh Giang, UV Ban KT-XH

19

Nguyễn Thị Cẩm Giang

Phó Trưởng khoa nhi BV Đa khoa huyện, UV Ban KT-XH

20

Nguyễn Anh Hùng

Trưởng Trạm KNKN, UV Ban KT - XH

21

Nguyễn Văn Thưởng

UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo

22

Mai Văn Lam

HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, UV Ban KT-XH

23

Cao Xuân Điệp

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải, UV Ban Pháp chế

24

Hồ Hữu Châu

Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát

25

Hoàng Đăng Khoa

Chuyên viên Văn phòng HĐND& UBND huyện

26

Hồ Xuân Xuyên

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh

27

ChuThị Ngọc

Phó Chủ tịch UBND Quỳnh Giang, UV Ban Pháp chế

28

Vi Văn Hồng

Công dân xã Tân Thắng

29

Hỗ Diên Mạn

Chủ tịch UBMTTQ xã Quỳnh Minh

30

Nguyễn Thị Minh

Hiệu Trưởng Trường TH xã Quỳnh Hưng

31

Hồ Thị Thu Hiền

Bí thư Đoàn xã Quỳnh Bá

32

Hoàng Thị Hiền

Chủ tịch UBMTTQ xã Quỳnh Long

33

Hồ Thị Hoài

CHT Hội LHPN xã Quỳnh Lương

34

Nguyễn Thị Hà

Công dân xã Quỳnh Tân

35

Hồ Thị Bảng

Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tam

36

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Yên

37

Nguyễn Phi Long

Giám đốc Công ty Việt Trang xã Quỳnh Hồng

38

Hồ Thị Thu Thủy

Giám đốc Công ty Mạnh Cường xã Quỳnh Hồng


VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement