image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
Chiều ngày 22/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 11/2022 để nghe và cho ý kiến vào các nội dung theo chương trình. 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ và các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án 04 của Huyện ủy Quỳnh Lưu

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác dân số trong tình hình mới.

Anh-tin-bai

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kiều Văn Thanh góp ý vào các báo cáo

Năm 2022 với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số nên kết quả có 7/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết, có 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên còn cao 36,2%/ KH 29%; trẻ sơ sinh được tầm soát 112/300 ca, đạt 37,3%KH và tỷ lệ nam, nữ được tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồ Sỹ Nguyệt góp ý vào các báo cáo

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Kết quả 2 năm thực hiện Đề án 04/ĐA-HU ngày 28/12/2022 về “Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng điều kiện triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025”;

Anh-tin-bai

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Văn Phú thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023

Chương trình làm việc của Ban thường vụ Huyện ủy năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy và của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy năm 2023.

Thanh Toàn – Song Thi

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement