image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
Chiều ngày 23/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 5/2023 để nghe và cho ý kiến vào các nội dung theo chương trình. 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ và các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Dinh báo cáo kết quả năm thức thực hiện Đề án 129

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án 129/ĐA-UBND ngày 11/6/2021 của UBND huyện về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Theo báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu trồng trọt trong 2 năm qua diện tích cây lương thực, nhất là cây lúa giảm 15%, tuy nhiên cơ cấu lúa lai, lúa chất lượng cao tăng hơn 80%. Ứng dụng KHKT trong sản xuất lúa được tăng cường. Về cây ăn quả diện tích dứa tăng mạnh đạt 115,7% so với kế hoạch năm 2022. Về diện tích cây rau màu ổn định với diện tích 640ha, có 2 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ mới được xây dựng gồm mô hình trồng rau nhót và mô hình trồng khoai tây.

Anh-tin-bai

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Xuân Kiên góp ý vào các báo cáo

Qua nghe báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về mốc thời gian, các chỉ tiêu số liệu trong đánh giá, các mặt tồn tại hạn chế, nguyên nhân và các nhóm giải pháp trong thời gian tới…

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Bộ góp ý vào các báo cáo

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Dự thảo quy định một số chế độ chi tiêu hoạt động của cấp ủy xã, thị trấn…

 

Thanh Toàn – Việt Hùng

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement