image banner
Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm

Sáng ngày 13/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến các nội dung theo chương trình làm việc. Tham dựđồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Bộ -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan.

Anh-tin-bai
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung gồm: Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; công tác chuẩn bị đón huyện Nông thôn mới.

Đối với hai nội dung này, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai nhấn mạnh một số nhiệm vụ đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị tập trung thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, kế hoạch, chỉ thị, công điện của huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2023 theo đúng kế hoạch; tập trung cao độ đảm bảo ANTT, ATGT, ATTP; đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn huyện; chỉ đạo quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ; phân công, bố trí lãnh đạo, cán bộ trực tại công sở một cách khoa học, kịp thời xử lý những công việc đột xuất, thường xuyên trong dịp tết; đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, tạo cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp; chú trọng công tác an sinh xã hội, các chế độ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Về công tác chuẩn bị đón huyện Nông thôn mới, Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai đề nghị các phòng, ngành liên quan xây dựng kịch bản chương trình một cách cụ thể, chi tiết; đối với Ban tổ chức và các tiểu ban được thành lập phục vụ Lễ công bố thường xuyên giao ban triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch; tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Lễ công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và khai trương du lịch biển Quỳnh 2023; tiếp tục hoàn thiện sách “Quỳnh Lưu dấu ấn và khát vọng phát triển”...

Anh-tin-bai
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị đón huyện Nông thôn mới

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về tình hình công tác tôn giáo năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; công tác thi đua khen thưởng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; kết quả 01 năm thực hiện kế hoạch số 92-KH/HU ngày 20/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; giao chỉ tiêu biên chế cho các ban, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Hồng Diện – Song Thi

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement