image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp thường kỳ tháng 3/2023 (kỳ 2) để nghe và cho ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm

Chiều ngày 21/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến các nội dung theo chương trình làm việc. Đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan liên quan.

Anh-tin-bai
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung gồm: Kết quả năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 31/3/2021 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác Quốc phòng – An ninh giai đoạn 2021 – 2025; Kết quả năm thứ 2 thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện về tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025.

Anh-tin-bai
Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Anh-tin-bai

Đồng chí Hồ Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu về kết quả năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Kiên nhấn mạnh một số nhiệm vụ đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị chú trọng thực hiện: Tập trung đánh giá các yếu tố tác động về An ninh – Quốc phòng trên địa bàn huyện để đề ra các nhiệm vụ sát đúng với thực tế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết; triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc gắn với xây dựng thế trận An ninh nhân dân; chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ của huyện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Anh-tin-bai
Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Về kết quả năm thứ 2 thực hiện Đề án số 01 của UBND huyện về tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; UBND huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện Quỳnh Lưu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất huyện giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 – 2030, quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đô thị; tổ chức phối hợp GPMB và thi công nhiều dự án trọng điểm về các hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, điện, thương mại, văn hóa – xã hội, môi trường.

 

Anh-tin-bai
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án, Phó Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Kiên đã đề nghị các phòng, ngành tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; kịp thời làm việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp; ưu tiên bố trí kinh phí cho những công trình trọng điểm để sớm hoàn thành, từ đó thu hút đầu tư thêm nhiều công trình khác; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra chất lượng các công trình, nhằm kịp thời chấn chỉnh các sai phạm có thể xảy ra.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo những công việc Thường trực Huyện ủy đã giải quyết giữa 2 kỳ hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy; đề xuất của UBND huyện xin chủ trương cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng khu vực luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện./.

Hồng Diện 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement