image banner
Quỳnh Lưu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chiều ngày 23/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện; Thượng tá Trần Văn Hùng - UVBTVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Đông- Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHSQ tỉnh. Về phía huyện Quỳnh Lưu có đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, các đồng chí trong BTVHU, đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện và lãnh đạo, Chỉ huy trưởng, Trưởng công an 33 xã, thị trấn.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Huyện ủy Quỳnh Lưu đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện. Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với đó, công tác xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân sự vệ theo hướng “vững mạnh rộng khắp”; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự được nâng cao...Hàng năm chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chú trọng xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, chủ động trong công tác đối ngoại nhân dân.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời mong muốn trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền để nghị quyết ngày càng đi vào đời sống, chủ động trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, làm tốt công tác quản lý Nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát triển kinh tế gắn với công tác quốc phòng, an ninh.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng yêu cầu cấp ủy từ huyện đến cơ sở cần bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác về xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, củng cố tiềm lực quốc phòng.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Huyện ủy Quỳnh Lưu đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

 

Dịp này, Huyện uỷ Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Như Thuỷ

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement