image banner
Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Châu kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022

Sáng 30/11, Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quý – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số phòng, ban cấp huyện.

Anh-tin-bai
Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Châu chủ trì hội nghị

Trong năm 2022, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Châu đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kết quả, trong năm 2022 xã Quỳnh Châu có 16/22 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 486 tỷ đồng; mức tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%; Thu nhập bình quân đầu người gần 53 triệu đồng/ năm. Đời sống của Nhân dân trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Đồng thời, Đảng ủy cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc và công tác kiểm tra, giám sát...

Anh-tin-bai
  Đồng chí Vũ Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu phát biểu tại hội nghị

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Châu đã thẳng thắn, nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế của năm 2022 như: Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số Nghị quyết của Đảng còn chậm; công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa phong phú; chất lượng và hình thức sinh hoạt của một số cấp ủy chi bộ còn hạn chế; việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chưa mạnh...

Anh-tin-bai

 Đồng chí Nguyễn Văn Bảy - Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Đại diện các phòng, ban của huyện cũng đã chỉ rõ thêm những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân và xác định trách nhiệm của tập thể, từng cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các lĩnh vực tại địa phương; đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp để đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

Anh-tin-bai

 Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trên các lĩnh vực năm 2022; đồng thời đề nghị trong thời gian tới xã cần chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các đơn thư; thường xuyên quan tâm công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm dễ nảy sinh khuyết điểm, sai phạm; làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để cùng chung tay thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hồng Diện – Song Thi

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement