image banner
Sơn Hải (Quỳnh Lưu): Phát động toàn dân đoàn kết, chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023 - 2025
Sáng ngày 18/5, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu) tổ chức lễ phát động đợt toàn dân đoàn kết, chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025.

Anh-tin-bai

Văn nghệ chào mừng

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, bằng tinh thần vượt khó, cách làm sáng tạo và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2020 xã Sơn Hải được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đã đạt Nông thôn mới. Xác định mục tiêu của chương trình xây dựng Nông thôn mới là có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, Đại hội Đảng bộ xã Sơn Hải khóa XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt ra mục tiêu xây dựng Sơn Hải trở thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự

Qua kết quả rà soát, đến nay xã Sơn Hải đạt 5/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm: Quy hoạch, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thu nhập, Hộ nghèo…

Anh-tin-bai

Đồng chí Cao Xuân Điệp – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Hải thông qua diễn văn lễ phát động

Để đạt các tiêu chí còn lại và về đích NTM nâng cáo theo đúng kế hoạch đề ra, tại buổi lễ phát động, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Sơn Hải kêu gọi các tổ chức ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao; bám sát vào phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị Sơn Hải để rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM cho phù hợp; Đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu và cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng NTM nâng cao. Muốn thực hiện hiện được đòi hỏi người dân đến cán bộ phải cơ cấu lại sản xuất, xác định rõ tiềm năng lợi thế ngành nghề của địa phương để phát triển, chú trọng đến lĩnh vực dịch vụ thương mại, chuyển đổi số, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2023 – 2025

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động nguồn lực để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí khó như Giao thông, Văn hóa, giáo dục, Y tế, Tổ chức sản xuất….Các thôn huy động nguồn lực chỉnh trang nhà văn hóa, sân thể thao. Phát động phong trào thi đua giữa các thôn với nhau, phấn đấu có 2- 3 thôn đạt đích NTM kiểu mẫu cuối năm 2025. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn tiếp tục tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng sức, đồng lòng, chung tay xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2023 – 2025.

Anh-tin-bai

Ban tổ chức trao giải cho các thôn tham gia cuộc thi Video “Nhân dân Sơn Hải chung tay xây dựng NTM”

Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Sơn Hải đã ký cam kết với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các thôn thực hiện phong trào thi đua toàn dân xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2023 – 2025 và trao giải cuộc thi Video “Nhân dân Sơn Hải chung tay xây dựng Nông thôn mới” gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Thanh Toàn – Đức Thiên

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement