image banner
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung bảng tiêu chí và thang chấm điểm để lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSD các lô đất ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu
Tải về