image banner
Về việc Triển khai cao điểm " 70 ngày đêm" cấp thẻ CCCD gắn chíp đối với công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang cư trú trong và ngoài huyện chưa được cấp CCCD
Tải về