image banner
Tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Chiều ngày 20/5, Tại huyện Quỳnh Lưu, Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Tham dự có đồng chí Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật -Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 2 huyện,thị.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Bá Thiệu - Trưởng phòng PBGD pháp luật, Sở Tư pháp tập huấn cho các đại biểu.

Trong thời gian 1 buổi, 240 đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và lãnh đạo xã, phường, thị trấn; cán bộ tư pháp, văn phòng thống kê, cán bộ mặt trận và trưởng công an xã, phường, thị trấn được các cán bộ Sở Tư pháp Nghệ An giới thiệu, tập huấn phương pháp, cách thức đánh giá công nhận xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ_TTg của Thủ tướng Chính phủ; giới thiệu các quy định, thông tư hướng dẫn thi hành quyết định trên. Đồng thời các đại biểu cũng được hướng dẫn cách thực hiện chấm điểm, đáng giá bộ tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cách thực hiện báo cáo, biểu mẫu phục vụ việc đánh giá đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện; Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân; kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Sau buổi tập huấn, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai sẽ thành lập Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tiến hành khảo sát đánh giá,chấm điểm bộ tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn, đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Bộ Tư pháp đạt tiến độ, hiệu quả cao./.

Như Thủy

 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement