Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (04/04/2014 02:58 PM)


Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020:




Đ/c: Lê Thành Nhân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

 



Đ/c: Hoàng Văn Bộ

   Phó Bí thư thường trực Huyện ủy


Đ/c: Hoàng Danh Lai

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện







Đ/c: Hồ Ngọc Dũng

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện



Đ/c: Đặng Ngọc Bình

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện



Đ/c: Lê Thị Thanh Thủy

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện






Đ/c: Lê Văn Lương

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra



Đ/c: Lê Xuân Kiên

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo



Đ/c: Hồ Sỹ Hải

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận




Đ/c: Trần Thăng Long

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện



Đ/c: Nguyễn Ngọc Hà

Ủy viên BTV, Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện




Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020:


Ảnh chụp tại Đại hội

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thành Nhân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Hoàng Văn Bộ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Hoàng Danh Lai

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4

Hồ Ngọc Dũng

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Đặng Ngọc Bình

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Lê Thị Thanh Thủy

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

7

Lê Văn Lương

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy

8

Lê Xuân Kiên

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

9

Hồ Sỹ Hải

Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

10

Nguyễn Ngọc Hà

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

11

Trần Thăng Long

Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

12

Nguyễn Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Nguyễn Hữu Viên

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

14

Hồ Sỹ Nguyệt

Chánh Văn phòng Huyện ủy

15

Nguyễn Văn Giang

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

16

Trần Thị Hà

Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

17

Nguyễn Sơn Hà

Trưởng phòng Công thương huyện

18

Hồ Văn Thanh

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

19

Nguyễn Xuân Dinh

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

20

Kiều Văn Thanh

Trưởng phòng Nội vụ huyện

21

Bùi Văn Hào

Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

22

Nguyễn Văn Phú

Chánh Thanh tra huyện

23

Hồ Anh Thắng

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

24

Võ Minh Kỳ

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

25

Tô Văn Thu

Chủ tịch Hội nông dân huyện

26

Lê Ngọc Lưu

Giám đốc Trung tâm BD chính trị huyện

27

Phạm Thị Hải Yến

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

28

Lại Thế Toàn

Phó ban Tổ chức Huyện ủy

29

Tô Văn Thắng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

30

Vũ Trọng Đoàn

Viện trưởng Việm Kiểm sát nhân dân huyện

31

Trần Văn Tiến

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

32

Trần Thị Hồng

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu III

33

Nguyễn Văn Trường

Bí thư Huyện đoàn

34

Nguyễn Văn Thưởng

Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Giát

35

Vũ Văn Thưởng

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Châu

36

Trần Văn Trung

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thuận

37

Mai Văn Lam

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lâm

38

Vũ Thị Bích Hằng

Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD đất

39

Bùi Thị Thanh

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Yên

40

Ngô Quang Nuôi

Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thủy


 | 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Thời sự phát thanh ngày 20-2-2019

 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu