Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn
 
Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn (22/07/2013 03:48 PM)

 

                       CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN QUỲNH LƯU


 Đ/c: Hoàng Danh Lai

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 


Đ/c: Hồ Ngọc Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 


Đ/c: Đặng Ngọc Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

 Đ/c: Nguyễn Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND huyện
 CÁC ỦY VIÊN UBND HUYỆN QUỲNH LƯU:

 Đ/c: Trần Thăng Long

Trưởng Công an huyện

 Đ/c: Hồ Văn Thanh

Chánh Văn phòng

 


Đ/c: Nguyễn Sơn Hà

Trưởng phòng Công thương                        CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN:

1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Tư pháp

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Thanh tra huyện

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Phòng Công  Thương


 | 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Thời sự Phát Thanh ngày 27-02 -2020

 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu