Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn
 
Lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn (22/07/2013 03:48 PM)

 

                       CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN QUỲNH LƯU


 Đ/c: Hoàng Danh Lai

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 


Đ/c: Hồ Ngọc Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 


Đ/c: Đặng Ngọc Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

 Đ/c: Nguyễn Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND huyện
 CÁC ỦY VIÊN UBND HUYỆN QUỲNH LƯU:

 Đ/c: Trần Thăng Long

Trưởng Công an huyện

 Đ/c: Hồ Văn Thanh

Chánh Văn phòng

 


Đ/c: Nguyễn Sơn Hà

Trưởng phòng Công thương                        CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN:

1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Tư pháp

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Y tế

9. Thanh tra huyện

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12. Phòng Công  Thương


 | 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Lữ đoàn xe tăng 215 khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa

 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu