Điểm sáng thu hút đầu tư
Hơn 100 dự án, tổng giá trị đầu tư đạt gần 1.000 tỉ đồng trong năm 2010 với các ngành nghề khách sạn nhà hàng, dịch vụ du lịch, sản xuất kinh doanh, giao thông thủy bộ...
Quỳnh Lưu: Điểm sáng thu hút đầu tư
Hơn 100 dự án với tổng giá trị đầu tư đạt gần 1.000 tỉ đồng trong năm 2010 với các ngành nghề khách sạn nhà hàng, dịch vụ du lịch, sản xuất kinh doanh, Giao thông thủy bộ…
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Thọ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu