TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh Sách tthc cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ Quốc phòng, an ninh
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ CƯ TRÚ CỦA CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN Quốc phòng, an ninh
THỦ TỤC CẤP MỚI, CẤP LẠI, CẤP ĐỔI, SỬA SAI CMND Quốc phòng, an ninh
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Quốc phòng, an ninh
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, XE MÁY, XE MÁY ĐIỆN Quốc phòng, an ninh
test Quốc phòng, an ninh
Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Thanh Tra
Quy định quy trình giải quyết tố cáo Thanh Tra
Quy trình Cấp mới, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình Công thương
Quy trình Ghi nợ và xóa ghi nợ quyền sử dụng đất Tài Nguyên Môi Trường
Quy trình Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất Tài Nguyên Môi Trường
Quy trình Đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ
Quy trình Đăng ký hoạt động Tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký Nội vụ
Quy trình Tuyển dụng công chức, viên chức xã,đơn vị sự nghiệp Nội vụ
Quy trình Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (Trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện), bản sao quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp
Quy trình Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tư pháp
Quy trình Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại Dân tộc, Giới tính, bổ sung hộ tịch Tư pháp
Quy trình Cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể Tài chính - Kế hoạch
Quy trình công nhận, công nhận lại " Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" Văn hóa và thông tin
<<   <  1  >  >>  
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu