Truyền hình trực tiếp hoạt động Khai trương Du lịch biển Quỳnh năm 2019
 
Truyền hình trực tiếp hoạt động Khai trương Du lịch biển Quỳnh năm 2019 (22/04/2019 08:51 AM)

Truyền hình trực tiếp hoạt động Khai trương Du lịch biển Quỳnh năm 2019
Hang Mũi Trâu ( xã  Tiến Thủy) - Núi Rồng (xã Quỳnh Nghĩa)  là những điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Việt Hùng

(Tổng hợp)

 | 
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Quỳnh Lưu: quan tâm xây dựng nhà văn hóa thôn bản

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE