Truyền hình trực tiếp hoạt động Khai trương Du lịch biển Quỳnh năm 2019
 
Truyền hình trực tiếp hoạt động Khai trương Du lịch biển Quỳnh năm 2019 (22/04/2019 08:51 AM)

Truyền hình trực tiếp hoạt động Khai trương Du lịch biển Quỳnh năm 2019
Hang Mũi Trâu ( xã  Tiến Thủy) - Núi Rồng (xã Quỳnh Nghĩa)  là những điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Việt Hùng

(Tổng hợp)

 | 
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Sơ kết cuộc vận động khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu