Di tích Đền thờ và Mộ Hồ Hữu Nhân, Di tích nhà thờ Nguyễn Bá Lai
 
Di tích Đền thờ và Mộ Hồ Hữu Nhân, Di tích nhà thờ Nguyễn Bá Lai (09/08/2013 07:42 AM)

 Di tích Đền thờ và Mộ Hồ Hữu Nhân

Đền thờ Đô thống tham đốc giám sự Hoan quận công Hồ Hữu Nhân được xây dựng vào cuối thời Lê. Lúc đầu là một nhà ngói còn nhỏ. Sang đời nhà Nguyễn đền được xây dựng lại với quy mô lớn tam tòa, bố cục kiểu chử Tam tại xóm Đồng Hưng, xã Quỳnh Bảng, khu lăng Mộ thuộc thôn Chí Thành, xã Quỳnh Bảng, nơi tôn thờ Hoan quận công Hồ Hữu Nhân, Cụ là người có công lớn trong việc chiêu dân, mở đất, lập làng, phát triển ngành nghề ở Đa kỳ nội, ngoại và vùng Minh Cảo. Cũng là người đặt hương ước, phép tắc, lệ làng, giữ gìn phát huy thuần phong mỹ tục. Có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Tham gia đánh và giải phóng Thành Trà Lân tháng 5/1425. Tham gia trận đánh phục binh ở Bồ ải, Khả Lưu góp công tiêu diệt chủ lực địch bắt sống tướng Chu Kiệt, chém tướng Hoàng Thành. Đập tan ý đồ tái chiếm Trà Long của Phương Chính và Trần Trí. Góp sức trong chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang. Năm Thuận Thiên thứ nhất (1428) trong lễ bình công, với công lao lớn trong chiến trận, đặc biệt là thành tích chiến đấu đánh Thành Trà Lân, với lòng trung thành Hồ Hữu Nhân đã được Lê Lợi phong chức Đô thống tham đốc tước Hoan quận công.

Nhà thờ và Mộ Hồ Hữu Nhân đã được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp Quốc gia năm 1999.

Di tích nhà thờ Nguyễn Bá Lai

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Quỳnh Giang đã xuất hiện nhiều danh nhân lịch sử, văn học, nhiều tướng lĩnh võ công rực rỡ như thuần quận công Nguyễn Bá Lai cũng như các bậc khoa bảng.

Nhà thờ họ Nguyễn Bá Lai tại xã Quỳnh Giang, với diện tích 1.200m2. Cụ Nguyễn Bá Lai được phong là Bình Ngô Khai Quốc Bảo chính công thần, hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn khi vây hãm thành Thăng Long, vua Lê truy tặng là Thái Phó Thuần quận công, dân làng Cao Hậu Đông lập đền thờ. Đền có Tiền đường, hậu cung làm kiểu trùng thiềm. Gần đố có hai miếu nghè thờ thần Hùng Lược và thần Minh Trí. Thần Hùng Lược- là một quản tượng, thời Lê Trung Hưng, đi đánh giặc bị thương, voi chở về đến đó thì mất. Ông được nhân dân chôn cất chu đáo và lập miếu thờ. Nhà vua phong sắc và phong là Hùng Lược Anh Nghị quả cảm cương đoán. Thần Minh Trí làm một vị thiên thần. Việc thờ phụng Quận Công Nguyễn Bá Lai và con cháu hậu duệ, kể cả ba bà chúa đều chuyển về nhà thờ Quận Công Nguyễn Bá Lai ở Làng Đông Luyện. Nhà thờ này làm theo kiểu chữ nhị. Hậu cung ba gian, gian giữ thờ Quan Thái phó Thuần quận công và các con cháu Bái Dương hầu. Hai gian bên thờ các bà chúa, con gái của Nguyễn Bá Lai. Tiền đường 3 gian cách  hậu cung 1 sân hẹp. Tiền đường làm nơi tế lễ của dòng họ và dân làng. Phía sau nhà thờ là khu lăng mộ quận công và hậu duệ được xây dựng trang nghiêm. Nhà thờ họ cụ  Nguyễn Bá Lai trước đây đều có câu đối nói lên công tích của Cụ đối với  dân làng trong việc mở mang làng Đăng Cao cũ cả thôn Đồng và thôn Đoài:

                                “Quỳ Câu thác tích nguyên lưu viễn;

                                    Vin lĩnh khai cơ cổ chí kim”

Khu di tích này đã được Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1997.

 | 
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Thời sự Phát Thanh ngày 23 -6 -2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu