Lữ đoàn PB 16: Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017
 
Lữ đoàn PB 16: Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017 (12/09/2017 03:17 PM)


Sáng ngày 12/9, Lữ đoàn pháo binh 16 tổ chức đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012- 2017. Tham dự có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 4 cùng lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và 90 điển hình tiên tiến.


Đại tá Nguyễn Thành Trung – Chính ủy Lữ đoàn báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua

 quyết thắng giai đoạn 2012 - 20175 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Lữ đoàn PB 16 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng. Phong trào thi đua đã được triển khai toàn diện với nhiều hoạt động có nề nếp, chất lượng, gắn chặt với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bám sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng lên; cán bộ, chiến sỹ luôn quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã thực sự là động lực quan trọng góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện.


Cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn PB 16 tham gia tăng gia sản xuất.


Thông qua việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2017, Lữ đoàn đã có nhiều gương điển hình tiên tiến: có 2 tập thể gồm Phòng Chính trị và Phòng Hậu cần 2 lần được nhận bằng khen của Bộ quốc phòng. 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 32 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, 19 đơn vị quyết thắng, 48 đơn vị tiên tiến, 168 chiến sỹ thi đua cơ sở; 3 chiến sỹ thi đua toàn quân, 836 chiến sỹ tiên tiến và nhiều hình thức khen thường khác dành cho tập thể và cá nhân.

Trong giai đoạn 2017-2022, Lữ đoàn pb 16 tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng mọi mặt phong trào thi đua quyết thắng. Đại hội đã thông qua quyết tâm thư gửi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phát huy tốt truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, năng động, sáng tạo, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạoPhát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn – Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu đánh giá cao những kết quả mà Lữ đoàn PB16 đã đạt được trong thời gia qua. Đồng thời đề nghị đơn vị cần chú ý thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục giáo dục, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản cấp trên về công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thi đua khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, lồng ghép chặt chẽ phong trào thi đua của đơn vị với cphong trào của các tổ chức quần chúng và các cuộc vận động. Thường xuyên coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến, để tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị.


Lãnh đạo Lữ đoàn tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng.


 Dịp này, Đại đội cũng đã tặng giấy khen cho 2 tập và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 – 2017./.

Thanh Toàn

Đài Quỳnh Lưu


 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Thời sự Phát thanh 17-6-2018

 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu