Đảng bộ x ã Quỳnh Tam học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
 
Đảng bộ x ã Quỳnh Tam học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (08/08/2018 04:08 PM)

 


 

( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Sáng ngày 8/8, Đảng bộ xã Quỳnh Tam tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho gần 200 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung của 3 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/05/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vú trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/05/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 Đ/c Lê Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam Quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị Quyết Trung ương VII, khóa XII


Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong các Nghị quyết của Trung ương VII, khóa XII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn./..

Thúy Nga

Đài Quỳnh Lưu

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu