Quỳnh Bá: Phát huy vai trò dòng họ, tổ liên gia trong phát triển kinh tế
 
Quỳnh Bá: Phát huy vai trò dòng họ, tổ liên gia trong phát triển kinh tế (10/04/2019 02:55 PM)

 

( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Với 8 đơn vị thôn xóm, Quỳnh Bá hiện có 35 dòng họ và 79 tổ liên gia tự quản. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy chính quyền địa phương, MTTQ xã với vai trò của mình đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả nhằm phát huy hiệu quả của các tổ liên gia tự quản và dòng họ, từ đó có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo tại địa phương. 

MTTQ xã Quỳnh Bá huy động sức dân làm đường bê tông xóm 5


Xác định tổ liên gia tự quản và các dòng họ có vài trò đặc biệt quan trọng, có tính chất là cầu nối trung gian giữa chính quyền với nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội nên ngay từ đầu, MTTQ xã Quỳnh Bá đã đề ra các giải pháp tích cực, cụ thể nhằm phát huy vai trò của các dòng họ và tổ liên gia. Sau khi thực hiện Chỉ thị 08 của tỉnh ủy về chuyển đổi tích tụ ruộng đất, Quỳnh Bá đã giảm từ 3604 thửa ruộng xuống còn 1897 thửa, bình quân mỗi hộ còn 1,5 thửa. Khi ruộng đồng được dồn về một mối với diện tích lớn hơn thì MTTQ xã lại tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất đầu tư phát triển và mở rộng ngành nghề, phát triển mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại. Từ đó thu nhập bình quân đầu người tăng từ 19,2 triệu đồng/người năm 2013 lên 39 triệu/người/năm 2018, gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; hộ nghèo từ 4,4% của năm 2013 giảm xuống còn 1,1% năm 2018. Về phong trào xây dựng NTM, đã phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, các ban công tác mặt trận, các tổ liên gia chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Ban công tác mặt trận các thôn giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở


Kết quả vận động nhân dân hiến trên 13.000m2 đất để thực hiện tiêu chí giao thông nội đồng, vận động nhân dân tháo dỡ 2.327m2 tường bao để mở rộng đường, đóng góp 9,8 tỷ đồng để đổ bê tông 14 km đường, đổ cấp phối 24km đường giao thông nội đồng. Song song với đó, MTTQ xã Quỳnh Bá đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động, tổ chức đăng ký gia đình văn hóa theo quy định và được công khai dân chủ hàng năm qua bình xét gia đình văn hóa; hàng năm đạt từ 86% trở lên./.

Lê Nhung

Đài Quỳnh Lưu

 v

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu