NGƯT Hồ Ngọc Dũng - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm về công tác đảm bảo ATTP
 
NGƯT Hồ Ngọc Dũng - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm về công tác đảm bảo ATTP (25/06/2018 07:09 AM)
 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Đ/c Đặng Ngọc Bình – UVBTV, PCT UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó với mưa lũ tại một số xã khu vực miền Tây

 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu