Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai làm việc với đảng ủy xã Quỳnh Đôi về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
 
Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai làm việc với đảng ủy xã Quỳnh Đôi về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (09/05/2019 04:08 PM)


 

( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Sáng ngày 9/5/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quỳnh Đôi về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tham dự có đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đ/c Hoàng Văn Bộ - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đặng Ngọc Bình – UVBTV, PCT UBND huyện, đồng chí Kiều Văn Thanh – UVBTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy, đại diện các phòng, ban ngành huyện.

Quang cảnh buổi làm việc


Đồng chí Phan Đình Hiền – Bí thư đảng ủy xã Quỳnh Đôi báo cáo tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu


Đồng chí Đậu Đức Năm – Trưởng phòng NN và PTNT huyện phát biểu ý kiến


Tính đến hết tháng 4/2019, về tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, căn cứ vào kết quả thực tế và đối chiếu với Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An, xã Quỳnh Đôi đã đạt 12/15 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt gồm Tiêu chí văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí thông tin và truyền thông; Tiêu chí hệ thống chính trị mới đạt mức khoảng 90%. Còn đối chiếu với Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 về ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì hiện nay Quỳnh Đôi đã đạt 11/15 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở vật chất văn hóa do diện tích nhà văn hóa thôn chưa đạt yêu cầu; Tiêu chí thông tin và truyền thông do xã chưa có trang thông tin điện tử; Tiêu chí phát triển sản xuất và tổ chức sản xuất do còn thiếu một hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả và Tiêu chí chính trị do việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và chưa đạt mức 50% thủ tục hành chính được triển khai hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 – 4.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà – Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện phát biểu ý kiến


Đồng chí Kiều Văn Thanh – UVBTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy phát biểu ý kiến


Qua nghe báo cáo về những kết quả cụ thể của từng tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu của xã Quỳnh Đôi, đại diện các phòng ban ngành huyện và các đồng chí lãnh đạo huyện đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm làm rõ hơn các kết quả cũng như các tồn tại, hạn chế mà Quỳnh Đôi đang gặp phải. Đồng thời gợi mở những phương pháp, cách làm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để sớm đưa Quỳnh Đôi kịp về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019 này.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại diện các phòng ban và các đồng chí lãnh đạo huyện, kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà xã Quỳnh Đôi đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế của xã trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như: Công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân chưa thực sự thường xuyên liên tục; Công tác huy động nội lực và sức dân chưa mạnh, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên; Việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch hiệu quả chưa cao; Chưa có giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp; Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân có tư tưởng tự bằng lòng với hiện tại, không có sự nỗ lực phấn đấu.

Đồng chí Đặng Ngọc Bình – UVBTV, PCT UBND huyện phát biểu ý kiến


Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến


Đồng chí Lê Xuân Kiên – phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu ý kiến


Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Quỳnh Đôi trở thành xã nông thôn mới vào cuối năm 2019, Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai nhấn mạnh: Xã Quỳnh Đôi cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để thay đổi nhận thức người dân về việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Khẩn trương rà soát lại kế hoạch thực hiện của từng tiêu chí cụ thể đến thời điểm hiện tại để xây dựng lại kế hoạch chi tiết hơn và xác định lộ trình thực hiện cụ thể; Có sự phân công, phân nhiệm cụ thể hơn. Xã cần xác định việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chính là nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, điểm nổi nét đặc trưng của địa phương mình. Đối với những tiêu chí chưa đạt, đồng chí Hoàng Danh Lai yêu cầu xã khẩn trương thành lập trang thông tin điện tử xã và duy trì trang hoạt động hiệu quả phục vụ mục tiêu chính trị trên địa bàn; Khẩn trương thành lập hợp tác xã dịch vụ môi trường và tìm kiếm, kêu gọi một số doanh nghiệp tham gia vào phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân; Cần có sự chuẩn bị về các nguồn lực gồm nguồn lực tự chủ thông qua đấu giá đất ở và huy động sức dân. Hồ sơ minh chứng cần được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, kỹ lưỡng; đảng ủy Quỳnh Đôi cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát các bộ phận chuyên môn và các đoàn thể, ban ngành về việc thực hiện cụ thể từng tiêu chí ở từng giai đoạn, qua đó tổ chức họp định kỳ hàng tháng để có sự điều chỉnh kịp thời.

Bí thư huyện ủy Hoàng Danh Lai kết luận buổi làm việc


Đối với các phòng ban cấp huyện, đồng chí Hoàng Danh Lai yêu cầu các phòng chuyên môn theo dõi, hướng dẫn và chỉ đạo sát sao, có sự bám nắm cơ sở vững chắc để giúp xã Quỳnh Đôi trong việc hoàn tất các thủ tục, hồ sơ minh chứng sớm trình UBND tỉnh công nhận xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019 này./.

Lê Nhung  

Đài TT – TH Quỳnh Lưu

 

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu