NGƯT Hồ Ngọc Dũng- PCT UBND huyện chủ trì Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2018
 
NGƯT Hồ Ngọc Dũng- PCT UBND huyện chủ trì Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2018 (28/09/2018 03:44 PM)


( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Sáng ngày 28/9, dưới sự chủ trì của  NGƯT Hồ Ngọc Dũng –UVBTVHU -  Phó chủ tịch UBND huyện, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2018. Tham dự có các đồng chí PCT UBND huyện, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Phiên họp thông qua các báo cáo: tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội- quốc phòng an ninh- xây dựng chính quyền 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh phiên họp


Theo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018, tổng số đơn Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng, cơ quan chuyên môn là 54 việc, trong đó đã giải quyết được 36 việc, đang giải quyết 18 việc; các nhiệm vụ khác là 59 việc, đã giải quyết 51 việc, đang giải quyết 8 việc. Tổng số hồ sơ các lĩnh vực giao dịch tại bộ phận một cửa trong tháng là gần 2.400 hồ sơ, trong đó có 2.236 hồ sơ liên quan đến đất đai; đã giải quyết 1.696 hồ sơ chiếm 75,8%; đang giải quyết 540 hồ sơ chiếm 24,2%.

Đồng chí Nguyễn ĐÌnh Thắng - Phó trưởng phòng NN&PTNT phát biểu một số vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp


Đồng chí Đinh Trọng Huynh - Phó Công an huyện phát biểu


Qua nghe nội dung báo cáo, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh vào báo cáo. 

 Kết luận nội dung này, NGƯT Hồ Ngọc Dũng đồng tình với nội dung báo cáo, đồng chí nhấn mạnh trong tháng 10 cần thực hiện các nhiệm vụ: tập trung đẩy mạnh khai thác, tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản; đôn đốc các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới 2018; tập trung giải tỏa hành lang giao thông và hành lang điện; đề nghị sớm định giá đất sớm cho các xã; tập trung cho việc bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa; quản lý các dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhất; triển khai chữ ký số theo yêu cầu của tỉnh; tập trung việc thi giáo viên giỏi huyện, tập trung cho học sinh ăn bán trú tại trường; tăng cường công tác kiểm tra công tác thu đầu năm tại các trường; tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục vận động tăng cường bảo hiểm y tế toàn dân; quyết liệt chỉ đạo các xã trong việc đưa người lao động bất hợp pháp về nước.

Đồng chí Mai Văn Lam - Chánh văn phòng UBND huyện phát biểu


Đồng chí Nguyễn Hữu Bộ - Trưởng phòng Nội vụ phát biểu


Đồng chí Nguyễn Văn Quý - HUV - PCT UBND huyện phát biểu


Đồng chí Đặng Ngọc Bình - UVBTVHU - PCT UBND huyện đề nghị lên kế hoạch tháng ra quân làm giao thông thủy lợi


Tiếp đó, phiên họp thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội – quốc phòng an ninh- xây dựng chính quyền 9 tháng đầu năm, về kinh tế tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 7.600 tỷ đồng/KH cả năm 9.350 – 9.450 tỷ đồng, tăng 8,21% so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,84%/KH cả năm từ 7,9- 8,2%, tăng 0,47% so với cùng kỳ. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 26,92 triệu đồng. Về văn hóa- Xã hội, chất lượng giáo dục, giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi tăng. Số học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh lớp 9 tăng thêm 10 lượt em xếp thứ 3 toàn tỉnh, tăng 3 bậc so với năm học trước; có 2 học sinh thi đại học đạt điểm cao được tỉnh tuyên dương khen thưởng; có 13 trường được Sở GD&ĐT đánh giá ngoài về kiểm định chất lượng; tăng cường kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân; tổ chức truyền thông, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số và phát triển; Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, cấp phát kịp thời các chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Giả quyết việc làm cho 2.700 lao động , trong đó có 720 người xuất khẩu lao động. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động bám cơ sở, nắm tình hình và tham mưu nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp đảm bảo ANTT. Trong 9 tháng, huyện đã tổ chức kiểm tra và giao ban giữa Ban chỉ đạo huyện với các xã đăng ký về đích năm 2018 đề nghị tỉnh công nhân 2 xã Quỳnh Tam và Quỳnh Yên đạt chuẩn nông thôn mới; tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM 9 tháng ước đạt trên 653 tỷ đồng, tiếp nhận 3.600 tấn xi măng, làm được trên 22 km đường giao thông nông thôn.

NGƯT Hồ Ngọc Dũng - PCT UBND huyện kết luận phiên họp


Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Hồ Ngọc Dũng yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị tập trung rà soát, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 để thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất; tập trung phòng chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, tăng cường công tác thu hút đầu tư; đẩy mạnh việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; thực hiện tốt quản lý đất đai và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách; chăm lo các lĩnh vực văn hóa- xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề về an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại tố cáo; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Phiên họp cũng thông qua một số nội dung để các đại biểu đóng góp ý kiến: báo cáo kết quả 2 năm thực hiện kế hoạch số 85 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Thông báo số 395 của Tỉnh ủy Nghệ An về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Quỳnh Lưu; kết quả năm thứ 7 thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề An toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Bích Thuận  

Đài TH Quỳnh Lưu

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu