Quỳnh Lưu: Trao giấy chứng nhận cho 68 đảng viên mới tham gia lớp Bồi dưỡng LLCT Đảng
 
Quỳnh Lưu: Trao giấy chứng nhận cho 68 đảng viên mới tham gia lớp Bồi dưỡng LLCT Đảng (04/12/2018 07:58 AM)


Chiều ngày 3/12, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Lưu - Huyện ủy viên, PGĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.


Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cuối khóa trong năm 2018 dành cho đảng viên mới. Sau 10 ngày tham gia lớp học, các học viên đã được nghe giảng 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng Đảng về đạo đức; các nội dung phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…


Lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên.


Kết thúc khóa học, 68 học viên tham gia khóa học được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó 14 học viên đạt loại giỏi, 53 học viên đạt loại khá. Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tuyên dương, khen thưởng 14 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

                                                                            Việt Hùng


 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu