Quỳnh Lưu: Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 12
 
Quỳnh Lưu: Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 12 (06/12/2018 02:13 PM)


 

Sáng ngày 6/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyên; Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tháng 12 - kỳ 1 để nghe và cho ý kiến kết quả 3 năm thực hiện NQ số 02 của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới; Đề án số 08 của Huyện ủy về phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực xây dựng huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn NTM vào năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Bộ - PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - PBT huyện ủy cùng toàn BTV Huyện ủy.


Quang cảnh hội nghị.


Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 31/12/2015 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãng đạo công tác QP- AN giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện tình hình cơ bản ổn định, kinh tế phát triển khá. Để thực hiện tốt Nghị quyết trên, huyện tập trung chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp, các ban, ngành tùe huyện đến cơ sở đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn " Diễn biến hòa bình", Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch cùng các nguy cơ, thách thức khác. 


Thượng tá Trần Vũ Hải - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện

 Nghị quyết số 02 ngày 31/12/2015 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãng đạo công tác QP- AN giai đoạn 2016 - 2020.


Cấp ủy Đảng các cấp đã chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hài hòa, cân đối, đồng bộ giữa phát triển kinh tế với công bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội; giữa kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh. Về xây dựng thế trận và tiềm lực Quốc phòng - An ninh, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang, kịp thời xử lý các tình huống xẩy ra, không để bị động, bất ngờ, nhất là an ninh vùng giáo, an ninh tuyến biển. Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự về, công an xã; phối hợp chặt chẽ các cấp ngành, đơn vị nhận quân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Xây dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ ANTT. Nhìn chung qua 3 năm triển khai thực hiện NQ 02 của BCH Đảng bộ, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bên cạnh những chỉ tiêu đã đạt được, việc thực hiện NQ 02 vẫn còn khuyết điểm và tồn tại như: một số cơ sở duy trì chế độ trực SSCĐ có thời điểm chưa  nghiêm túc, chưa tổ chức luyện tập các phương án bảo vê. Công tác nắm bắt tình hình tội phạm, quản lý địa bàn và đối tượng có nơi, có lúc, có lĩnh vực còn sơ hở. An ninh nông thôn và an ninh vùng giáo còn diễn biến phức tạp. Tại nạn giao thông vẫn còn chiều hướng gia tăng; tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè chưa xử lý triệt để..


Đ/c Hồ Sỹ Hải - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu, đóng góp ý kiên vào nội dung báo cáo.


Qua nghe nội dung báo cáo, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng, củng cố thế trận Quốc phòng - An ninh vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Đồng thời bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu để các ngành, đơn vị thực hiện tốt trong những năm tiếp theo.

Qua nghe báo cáo và tổng hợp các ý kiến phát biểu của Ban thường vụ, kết luận nội dung này, Bí thư huyện ủy Hoàng Danh Lai yêu cầu các phòng, ban thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm như: làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập khu phòng thủ huyện năm 2019. Nhân rộng mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm tại cơ sở. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh vững chắc. Thực hiện tốt công tác phối hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Qua đó hoàn thành chỉ tiêu không để xẩy ra điểm nóng; phát hiện xử lý bài bạc, lô đề, ma túy; Công an vững mạnh toàn diện, Quân sự giữ đơn vị quyết thắng..

 

Đ/c Lê Văn Lương - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu ý kiến.


Tiếp đó, Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến về kết quả 3 năm thực hiện Đề án 08 của Huyện ủy về xây dựng huyện Quỳnh Lưu cơ bản đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Nội dung báo cáo nêu rõ: tính đến hết năm 2018 có thêm 2 xã Quỳnh Yên và Quỳnh Tam đạt chuẩn NTM, nâng lên toàn huyện có 17/32 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 53%, tăng 5 xã so với năm 2015. Với kết quả trên, bình quân toàn huyện đạt 17,03/ 19 tiêu chí. Tổng nguồn lực huy động để xây dựng NTM trên địa bàn sau 3 năm triển khai đạt trên 3.700 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 133 tỷ đồng. Tự đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình sản xuất kinh doanh trị giá hơn 2.137 tỷ đồng, còn lại ngân sách của cấp trên.

Để đạt mục tiêu đề ra, năm 2019 sẽ phấn đấu có 5 xã Quỳnh Hồng, An Hòa, Quỳnh Văn, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Châu đạt chuẩn NTM. Năm 2020, phấn đấu có 2 xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Thắng đạt chuẩn, nâng lên toàn huyện 24 xã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu nâng cao tiêu chí để xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.


Đ/c Hoàng Văn Bộ - PBT Thường trực huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

tại hội nghị. 


Đ/c Phạm Thị Hải Yến - Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu ý kiến.Đ/c Tô Văn Thu - Phó CT HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.


Về nội dung báo cáo này, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy tập trung thảo luận, nêu ra các mặt tồn tại cũng như giải pháp để chỉ đạo các xã phấn đấu về đích NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban thường vụ, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ ra một số tồn tại trong quá trình xây dựng NTM như: nhiều xã đạt chuẩn NTM không đạt kế hoạch, thấp hơn chỉ tiêu theo Đề án là 2 xã. Một số xã đã về đích chưa quan tâm nâng cao các tiêu chí. Phong trào xây dựng NTM ở một số xã chưa có tính lan tỏa; nguồn lực xây dựng còn hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa hiệu quả; nhận thức của một số cán bộ, người dân trong thực hiện xây dựng NTM chưa được phát huy. 

Để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các phòng ban cấp huyện tập trung thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Trong năm 2019 phấn đấu thêm 5 xã và đến 2020 thêm 2 xã, qua đó nâng lên toàn huyện 24 xã đạt chuẩn NTM. Thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM phải tập trung chủ đạo hoàn thiện nâng cao chất lượng NTM bền vững. Huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đặc biệt là tập trung thu ngân sách từ việc đấu giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh để có kinh phí xây dựng NTM. Tập trung mọi nguồn lực, hỗ trợ xi măng ưu tiên các xã đăng ký về đích NTM. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra để kịp thời phát hiện, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao vai trò, gương mẫu của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.. Đó là những nhiệm vụ quan trọng để các phòng ban cấp huyện tập trung thực hiện, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành mục tiêu, phấn đấu đưa huyện Quỳnh Lưu về đích NTM vào năm 2020. 

Cũng tại hội nghị này, một số nội dung quan trọng như thông qua chương trình làm việc của Ban thường vụ huyện ủy năm 2019; Nhận điểm, nhận loại Đảng bộ huyện năm 2018; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyên ủy năm 2018.. cũng được các đồng chí trong BTV huyện ủy nghe và cho ý kiến./.

Việt Hùng

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu