Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Ngọc Dũng - PCT UBND huyện tại giao ban quý 3/2017 giữa lãnh đạo UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
 
Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Ngọc Dũng - PCT UBND huyện tại giao ban quý 3/2017 giữa lãnh đạo UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (16/10/2017 09:09 AM)

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Đ/c Đặng Ngọc Bình – UVBTV, PCT UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó với mưa lũ tại một số xã khu vực miền Tây

 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu