Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Quý, PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT , giải tỏa vi phạm hành lang giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
 
Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Quý, PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT , giải tỏa vi phạm hành lang giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (02/02/2018 09:41 AM)

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu