Công văn Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về việc kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu năm 2021
 
Công văn Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về việc kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu năm 2021 (05/11/2020 02:48 PM)

Xem nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại đây!


Xem biểu kế hoạch tại đây!

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu