Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2019
 
Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2019 (17/09/2018 03:30 PM)

Xem nội dung chi tiết tại đây!


Xem nội dung biểu tại đây!


Xem bản đồ kế hoạch tại đây!

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu