Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đầu giá quyền sử dụng đất tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đầu giá quyền sử dụng đất tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu (02/07/2018 04:10 PM)
Xem nội dung thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đầu giá quyền sử dụng đất tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu tại đây
 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Đ/c Đặng Ngọc Bình – UVBTV, PCT UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó với mưa lũ tại một số xã khu vực miền Tây

 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu