Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quỳnh Yên
 
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quỳnh Yên (16/11/2020 09:49 AM)

Xem nội dung thông báo tại đây!

Xem nội dung phê duyệt giá khởi điểm!

Xem điều chỉnh lô đất tại đây!

Xem QĐ tại đây!

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu