Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quỳnh Lưu
 
Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quỳnh Lưu (25/09/2018 09:37 AM)

Xem nội dung công bố công khai điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 tại đây!


Xem nội dung quyết định tại đây!


xem biểu in tại đây!


Xem bản đồ tại đây!


Xem DCQH tại đây!

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu