Thông báo về việc thời gian, địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động
 
Thông báo về việc thời gian, địa điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động (03/10/2017 10:32 AM)

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
PTTH HUYỆN QUỲNH LƯU
Đ/c Đặng Ngọc Bình – UVBTV, PCT UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị đối phó với mưa lũ tại một số xã khu vực miền Tây

 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu