Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Sơn Hải theo Quyết định số 1162 / QĐ - UBND ngày 20/6/2018 của UBND huyện
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại xã Sơn Hải theo Quyết định số 1162 / QĐ - UBND ngày 20/6/2018 của UBND huyện (26/06/2018 09:20 AM)

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu