Thông báo Kết quả xét tuyển của thí sinh dự tuyển viên chức và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức giáo viên tiểu học
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
Thông báo về việc thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển và tập trung thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức giáo viên tiểu học
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo duc và đào tạo năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu năm 2020
Về việc thông báo hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh
Kế hoạch triển khai Khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm DTLCP trên địa bàn huyện đợt 5 năm 2019
Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 10/9/2019
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu