Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Bộ - PBT- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 1/2019
Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại công ty Intersack Việt Nam
Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Văn Bộ - PBT- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2018
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Ngọc Dũng - PCT UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12( phiên thứ hai)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
Về việc đăng tải danh sách Người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí lên Cổng TTĐT
Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp lần thứ nhất tháng 11/2018
Thông báo Kết quả điểm của thí sinh dự tuyển giáo viên Mầm non hợp đồng năm 2018
Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư- Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2018
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu