Thông báo về việc tuyển dụng viên chức, hợp đồng ngành giáo duc và đào tạo năm 2020
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSD đất ở tại xã Quỳnh Châu
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Thị Trấn Cầu Giát
Về việc thông báo giáo viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện để xem xét tuyển đặc cách viên chức
Tổng hợp kết quả tiếp nhận ủng hộ phòng, chống covid-19
Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng tiêu chí và thang chấm điểm để lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Quỳnh Hậu ( l2) và Quỳnh Hồng (L2)
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở( lần 2)
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu