Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn
 
Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn (26/08/2013 04:35 PM)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN


 

TT

UBND xã, tt

Họ và tên

 

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Quỳnh Bá

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Thanh Tùng

3.645 633

0986.661 646

 

Phó Bí thư

Hồ Khắc Thành

3.864 637

0986.392 351

 

Chủ tịch

Nguyễn Văn Linh

3.285 672

0949.427 808

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Xuân Giáp

3.864 637

0982.780 718

 

Văn phòng

Phan Hồng Phong    

3.864 637

0982.245 153

2

Quỳnh  Bảng

 

 

  

 

Bí thư

Hồ Đăng Thành

3.656 345

0989.792 128

 

Phó Bí thư

Ngô Trí Đông

3.651 710

0982.951 024

 

Chủ tịch

Hồ Đình Quỳnh

3.656 939

0989.792 139

 

Phó Chủ tịch

Hồ Nghĩa Dũng

 

0989.792 124

 

Phó Chủ tịch

Huỳnh Thị Quỳnh

 

0977.480 313

 

Văn phòng

 

3.651 698 

0914.774 686

3

Quỳnh Châu

 

  

 

 

Bí thư

Nguyễn Văn Giang

3.648 378

0917.303 444

 

Phó Bí thư

Hồ Thị Hương

 

0974.897 783

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Bỉnh Khảng

 

0988.820 678

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuyển

 

0974.515 079

 

Văn phòng

Bùi Văn Phương

3.648 320

0984.302 849

4

Quỳnh Diện

 

 

  

 

Bí thư

Nguyễn Văn Thanh

3.645 922

0983.188 878

 

Phó Bí thư

Lê Văn Thảo

  

0973.681 822

 

Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Lạn

3.641 521

0915.006 678

 

Phó Chủ tịch

Lê Minh Niên

 

0976.545 609

 

Văn phòng

Chu Thị Hải Lý

 

01695.344 083

5

Quỳnh Giang

 

 

  

 

Bí thư

Trần Văn Danh

3.770 093

0915.472 818

 

Phó Bí thư

Trần Văn Duyên

3.770 093

0915.872 647

 

Chủ tịch

Lê Xuân Trạch

3.864 466

0986.613 126

 

Phó Chủ tịch

Chu Phấn

3.864 466

0913.349 512

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Thành

3.864 466

0912.943 756

 

Văn phòng

Trần Thị Nhẫn

3.864 466

0979.606 899

6

Quỳnh Đôi

 

 

 

 

Bí thư

Phan Đình Hiền

3.657 504

01688.791 203

 

Phó Bí thư

Hồ Bảo Thông

3.657 520

01647.947 607

 

Chủ tịch

Hồ Quang Tuấn

3.658 222

0987.404 938

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Công

3.658 282

0989.459 839

 

Văn phòng

Hồ Ngọc Sỹ

3.657 065

0989.459 857

7

Quỳnh Hậu

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Văn Hoá

 

0983.864 691

 

Phó Bí thư

Nguyễn Xuân Thuỷ

3.644 684

0985.137 948

 

Chủ tịch

Nguyễn Trần Cường

3.658 262

0983.931 970

 

Phó Chủ tịch

Hồ Văn Hóa

3.644 687

0945.329 819

 

Văn phòng

Nguyễn Thị Thuý An

3.644 687

01694.561 654

8

Quỳnh Hưng

 

 

  

 

Bí thư

Lê Xuân Kiên

 

0988.087 969

 

Phó Bí thư

Trần Văn Khoa

3.247 277

0975.456 746

 

Chủ tịch

Phạm Trung Thiên

3.641 177

0916.159 834

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Xuân Niên

3.647 177

0948.017 505

 

Phó Chủ tịch

Phạm Đức Doãn

3.647 177

0948.340 316

 

Văn phòng

Ngô Quang Ngữ

3.647 177

0986.671 278

9

Quỳnh Hoa

 

 

 

 

Bí thư

Hồ Minh Triêu

8.640 109

0917.114 099

 

Phó Bí thư

Trần Văn Dũng

8.640 670

0976.345 047

 

Chủ tịch

Phan Thanh Kỳ

3.643 131

0943.128 331

 

Phó Chủ tịch

Võ Văn Phúc

3.643 131

0919.425 691

 

Phó Chủ tịch

Vũ Đức Trọng

3.643 131

0982.096 678

 

Văn phòng

Hồ Phi Thường

3.643 131

01682.977 217

10

Quỳnh Hồng

 

 

  

 

Bí thư

Nguyễn Thị Hương

770 475

0985.620 807

 

Phó Bí thư

Lê Sỹ Thành

770 475

0912.603 800

 

Chủ tịch

Hồ Hữu Thuỵ

864 485

0983.642 353

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Lương

864 485

0985.620 754

 

Văn phòng

Trần Thị Huyền

864 485

0976.926 010

11

Quỳnh Lâm

 

 

 

 

Bí thư

Hồ Xuân Trình

3.771 862

01234.161 820

 

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Thanh

 

01652.208 639

 

Chủ tịch

Nguyễn Bá Tình

3.864 880

01689.707 278

 

Phó Chủ tịch

Hồ Tiến Cường

 

0915.154 107

 

Phó Chủ tịch

Hồ Thị Lộc

 

01258.883 613

 

Văn phòng

Hồ Văn Đông

 

0944.005 883

12

Quỳnh Long

 

 

 

 

Bí thư

Vũ Ngọc Lương

3.774 117

01234.735 861

 

Phó Bí thư

Trần Văn Nguyện

  

0912.352 313

 

Chủ tịch

Trần Quang Vệ

3.654 548

0915.128 016

 

Phó Chủ tịch

Trần Xuân Huấn

 

0915.047 967

 

Phó Chủ tịch

Bùi Trung Sơn

 

0917.405 146

 

Văn phòng

Bùi Long Vân

 

01239.293 244

13

Quỳnh Lương

 

 

 

 

Bí thư

Hồ Chí Tùng

3.652 049

0989.792 471

 

Phó Bí thư

Lý Quang Tiến

 

0987.966 377

 

Chủ tịch

Hồ Cảnh Sáu

3.652 386

0915.127 314

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuệ

6.285 197

0989.792 273

 

Văn phòng

Lê Thị Dung

3.651 615

0943.122 198

14

Quỳnh Minh

 

 

 

 

Bí thư

Hồ Diên Hữu

3.652 478

0989.979 304

 

Phó Bí thư

Trần Huy Liệu

 

01692.685 464

 

Chủ tịch

Hoàng Văn Tuấn

3.651 361

0912.627 611

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Miên

3.651 361

0976.602 747

 

Văn phòng

Hồ Văn Quỳnh

3.651 361

0949.939811

15

Quỳnh Mỹ

 

 

  

 

Bí thư

Lê Văn Lĩnh

3.644 758

0916.982 396

 

Phó Bí thư

Kiều Thị Phúc

3.644 758

01692.712 109

 

Chủ tịch

Mai Văn Hùng

3.504 699

 

 

Phó Chủ tịch

Lê Xuân Thanh

3.864 526

0976.600 305

 

Văn phòng

Lương Thế Xương

3.864 526

0976.702 196

 

Văn phòng

Nguyễn Văn Huệ

3.864 526

0947.853 447

16

Quỳnh Ngọc

 

 

  

 

Bí thư

Đậu Xuân Khương

 

01655.706 984

 

Phó Bí thư

Lê Anh Tuấn

 

0919.566 374

 

Chủ tịch

Trần Vinh Trà

 

0989.604 347

 

Phó Chủ tịch

Hồ Ngọc Hoàng

 

0973.889 622

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Trọng

 

01695.870 133

 

Văn phòng

Hồ Đình Hùng

3865648 

0986.612 664

17

Quỳnh Nghĩa

 

 

 

 

Bí thư

Phạm Hữu Doanh

 

0977.829 421

 

Phó Bí thư

Tô Duy Hiền

 

0976.940 793

 

Chủ tịch

Hồ Đình Xích

 

0982.038 678

 

Phó Chủ tịch

Bùi Xuân Kỷ

 

0946.119 415

 

Văn phòng

Hồ Hữu Sơn

 

0977.428 360

18

Quỳnh Thuận

 

 

 

 

Bí thư

Tô Văn Thắng

3.865 262

01257.203 268

 

Phó Bí thư

Trần Văn Trung

3.665 262

01688.387 606

 

Chủ tịch

Trần Quốc Tuấn

3.865 732

0916.934 251

 

Phó Chủ tịch

Trần Ngọc Bình

3.865 732

0945.329 870

 

Văn phòng

 

 

 

19

Quỳnh Thọ

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Văn Tý

 

0919.017 328

 

Phó Bí thư

Hồ Văn Thăng

 

0912.317 215

 

Chủ tịch

Trần huy Vinh

 

01666.230 949

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Lục

 

0915.770 240

 

Văn phòng

Nguyễn Trọng Đạt

3865608 

0948.312 559

20

Quỳnh Tam

 

 

 

 

Bí thư

Lê Đình Hùng

3.650 232

0979.748 224

 

Phó Bí thư

Nguyễn Thị Vân

3.650 232

01686.846 363

 

Chủ tịch

Hồ Công Khoán

3.648 335

0979.748 332

 

Phó Chủ tịch

Võ Đức Cai

 

0975573321

 

Phó Chủ tịch

Phạm Minh Thế

3.648 335

0984.810 928

 

Văn phòng

Lê Đình Thuấn

3.648 335

01686.247 575

 

Văn phòng

Phạm Văn Hùng

3.648 335

0988.818 542

21

Quỳnh Tân

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Đình Chỉnh

3.866 532

0972.940 382

 

Phó Bí thư

Nguyễn Huy Long

 

0974.920 910

 

Chủ tịch

Hồ Minh Mậu

 

0915.125 088

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thành Tâm

 

0973.347 468

 

Phó Chủ tịch

Lê Tiến Thí

 

0973.889 930

 

Văn phòng

Hồ Trọng Hà

3.866.532 

0978252942

22

Quỳnh Thắng

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Văn Điền

3.640 777

0982.562 258

 

Phó Bí thư

Hồ Hữu Tư

3.640 777

0978.969 456

 

Chủ tịch

Bùi Văn Tiến

3.640 787

0978.657 667

 

Phó Chủ tịch

Hồ Diên Thắng

3.640 240

0983.231 224

 

Phó Chủ tịch

Trần Thị Thương

3.640 240

01685.030 822

 

Văn phòng

Bùi Văn Thường

3.640 240

01698.315 789

 

Văn phòng

Nguyễn Ngọc Xuân

3.640 240

01687.873 968

23

Quỳnh Thạch

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Đình Hà

 

0984.662 868

 

Phó Bí thư

Phan Thanh Khôi

 

0989.199 341

 

Chủ tịch

Đậu Đức Lâm

 

0904.418 828

 

Phó Chủ tịch

Hồ Hậu Tiến

 

0979.288 635

 

Phó Chủ tịch

Hoàng Đăng Khoa

 

0914.434 877

 

Văn phòng

Hồ Văn Lan

 

0987.485 949

24

Quỳnh Thanh

 

 

  

 

Bí thư

Hồ Đức Toán

3.646 736

0914.434 286

 

Phó Bí thư

Nguyễn Đình Hùng

 

0914.434 492

 

Chủ tịch

Phan Văn Sâm

 

0912.079 366

 

Phó Chủ tịch

Hồ Xuân Xuyên

 

0912.292 623

 

Phó Chủ tịch

Hoàng Văn Tin

 

0988057837

 

Văn phòng

Hồ Thị Vận

 

0914.434 408

 

Văn phòng

Trần Thị Liệu

 

0942.927 666

25

Quỳnh Văn

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Hữu Quế

3.647 155

0912.923 566

 

Phó Bí thư

Nguyễn Thế Ổn

3.647 155

01669.174 207

 

Chủ tịch

Lê Đôn Hoá

3.646 082

0983.777 356

 

Phó Chủ tịch

Lê Tiến Uy

3.646 082

0978.089 026

 

Phó Chủ tịch

Lê Văn Ba

3.646 082

0987.723 195

 

Văn phòng

Hồ Thị Hải Yến

3.646 082

0977.734 826

26

Quỳnh Yên

 

 

 

 

Bí thư

Hồ Xuân Hải

3.657 944

0976.319 035

 

Phó Bí thư

Bùi Thị Thanh

3.657 944

01689.307 261

 

Chủ tịch

Lê Quốc Bảo

3.658 133

0978.655 514

 

Phó Chủ tịch

Hồ Trọng Phước

3.658 184

01697.411 415

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đình Kiệm

3.657 737

01693.444 337

 

Văn phòng

Hồ Thị Kỷ

3.657 737

0989.459 880

27

Tiến thuỷ

 

 

 

 

Bí thư

Ngô Quang Nuôi

3.652 695

0916.542 383

 

Phó Bí thư

Tô Duy Nghĩa

3.652 695

0947.879 645

 

Chủ tịch

Hồ Hoàng Nghiệp

3.656 424

0915.455 235

 

Phó Chủ tịch

Hồ Xuân Thân

3.651 708

0987.077 899

 

Phó Chủ tịch

Hồ Ngọc Cường

3.651 708

01686.809 481

 

Văn phòng

Trịnh Thị Phi Nga

3.651 708

0978.504 234

28

An Hoà

 

 

 

 

Bí thư

Hồ Anh Dũng

 

0986.939 981

 

Phó Bí thư

Hồ Ngọc Thanh

 

0914.434 997

 

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Quyết

3.865 060

0987.655 367

 

Phó Chủ tịch

Lê Văn Quyết

 

01684.177 683

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đình Long

 

0976863767

 

Văn phòng

Hồ Thị Bích Thuỷ

 

01684.177 470

29

Tân Sơn

 

 

 

 

Bí thư

Lê Đức Lục

3.650 165

0983.217 809

 

Phó Bí thư

Bùi Duy Viễn

 

0988.116 297

 

Chủ tịch

Đậu Phi Châu

3.656425

0979.835 809

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Sông Thương

 

0982.548 025

 

Phó Chủ tịch

Vũ Quang Trung

 

01688.345 450

 

Văn phòng

Hồ Hữu Cảnh

3.648 305

01685.038 070

30

Sơn Hải

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Ngọc Niên

3.775 423

0915.670 813

 

Phó Bí thư

Cao Xuân Điệp

3.775 423

0946.036 557

 

Chủ tịch

Trần Văn Hùng

3.865 626

0913.274 293

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tiến Mạnh

3.865 626

0978.886 868

 

Phó Chủ tịch

Hoàng Sơn

3.865 626

0984.779 029

 

Văn phòng

Phạm Thế Hiển

3.865 626

01698.088 510

 

Văn phòng

Hồ Thị Minh Nguyệt

3.865 626

0975.232 946

31

Tân Thắng

 

 

 

 

Bí thư

Nguyễn Thị Hoà

3.640 160

0975.971 116

 

Phó Bí thư

Nguyễn Quốc Khánh

3.640 456

0976.743 126

 

Chủ tịch

Phan Tiến Dũng

3.640 190

01687.297 972

 

Phó Chủ tịch

Lang Đình Liêm

 

01693.209 994

 

Văn phòng

Lê Văn Minh

3.640 199

01646.435 477

32

Ngọc Sơn

 

 

 

 

Bí thư

Hồ Bá Canh

3.650 419

0383.504 630

 

Phó Bí thư

Hồ Khắc Triều

3.650 420

01684.771 939

 

Chủ tịch

Nguyễn Hữu Bộ

3.650 420

0978.014 175

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Chương

3.648 371

0904.606 222

 

Phó Chủ tịch

Hồ Văn Lập

3.648 371

0942.337 731

 

Văn phòng

Trần Thị Xuân

3.648 371

01639.139 724

33

TT Cầu Giát

 

 

 

 

Bí thư

Phạm Đức Truật

3.643 774

0912.605 181

 

Phó Bí thư

Hồ Hữu Châu

 

0989.457 009

 

Chủ tịch

Võ Đức Mùi

3.864 132

0988.114 177

 

Phó Chủ tịch

Lương Thế Cao

 

0915.129 009

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Kế Lợi

 

0913.041 686

 

Văn phòng

Nguyễn Thị Lành

 

0977.760 154

 

 

 

 

 

 

 

 | 
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu