Quỳnh Long – Học tập nghị quyết 37 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
 
Quỳnh Long – Học tập nghị quyết 37 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (09/04/2019 03:11 PM)


 

( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Sáng ngày 9/4, đảng ủy xã Quỳnh Long tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết 37/NQ-TƯ  ngày 24/12/82018 về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Tham dự có các đồng chí cán bộ công chức UBND xã, thường vụ các đoàn thể, ban công tác mặt trận và Bí thư, thôn trưởng 8 thôn trên địa bàn.

    Bí thư đảng ủy xã Quỳnh Long – đồng chí Trần Quang Vệ quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37 

của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”.


Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Trần Quang Vệ - Bí thư đảng ủy xã Quỳnh Long quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Mục đích đặt ra của nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện nghị quyết này sẽ gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển KT-XH trong từng địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

Cũng tại hội nghị, đảng ủy xã Quỳnh Long đã tổ chức trao huy hiệu đảng cho 5 đảng viên gồm 4 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng./.

Lê Nhung

Đài Quỳnh Lưu

 

 

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu