Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai chủ trì hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018
 
Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai chủ trì hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 (28/12/2018 03:17 PM)


 

( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Sáng ngày 28/12/2018, dưới sự chủ trì của đ/c Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy,PCT thường trực HĐND huyện, đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó bí thư Huyện ủy, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đ/c Lê Thị Tám – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đ/c Lê Quốc Khánh – Phó ban tổ chức Tỉnh ủy và đại diện các ban của Tỉnh ủy.

 Quang cảnh hội nghị


 Các đại biểu tham dự hội nghị


Năm 2018 là năm thứ 3, Quỳnh Lưu thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, toàn huyện có 29/33 chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh và xây dựng hệ thống chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 10.108 tỷ đồng, tăng 7,47% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,94%, tăng 0,26% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 36,32 triệu đồng, tăng 3,37 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%. Giá trị sản xuất trồng trọt/ha canh tác đạt 95,42 triệu đồng. Sản lượng thủy sản đạt 73.024 tấn, tăng 1,23% so với năm 2017. Công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ, thương mại phát triển khá đa dạng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

  Đ/c Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, PCT thường trực HĐND huyện đọc báo cáo tổng kết công tác 

xây dựng Đảng năm 2018


Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều hiệu quả. Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện NQ các cấp; kết nạp mới 269 đảng viên. Mở 1 lớp Trung cấp CT – HC với 80 học viên, 90 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đảng, chính quyền, đoàn thể cho 10.665 học viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, duy trì 1.551 mô hình và xây dựng mới được 94 mô hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

   Đ/c Lê Thị Tám trao tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho đ/c Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy


Công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Trong năm, các cấp ủy kiểm tra 97 lượt tổ chức đảng, 105 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 9 tổ chức Đảng vi phạm, 6 đảng viên có khuyết điểm. Giám sát 98 lượt tổ chức Đảng, 96 lượt đảng viên. Qua giám sát phát hiện 3 tổ chức đảng có khuyết điểm cần phải kiểm điểm chấn chỉnh, 6 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong đó, BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách. 117 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Đối tượng bị thi hành kỷ luật có 16 đ/c Đảng ủy viên, 12 đ/c chi ủy viên, 88 đc đảng viên không giữ chức vụ. Hình thức kỷ luật khiển trách 84 đ/c, cảnh cáo 38 đ/c, cách chức: 1 đ/c, khai trừ 4 đ/c.

     Đ/c Lê Thị Tám – TUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện phát biểu tại hội nghị


Tặng giấy khen cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018


Trong năm 2018, Huyện ủy Quỳnh Lưu Quyết định công nhận 14 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 56 tổ chức cơ sở Đảng “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 14 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”. Kết quả xếp loại Bí thư, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc huyện ủy năm 2018 có 4 đ/c xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Đ/c Hồ Ngọc Quang – Bí thư chi bộ, Giám đốc Đài TT – TH huyện, Đ/c Lê Anh Hoa – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Hồ Xuân Hương, Đ/c Trần Văn Bắc- Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng công thương, 30 đ/c Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 8 đ/c hoàn thành nhiệm vụ.

Tặng giấy khen cho các tập thể Đảng bộ cơ sở, UBKT Đảng ủy cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm  2018


  Tặng giấy khen cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục từ 2014 - 2018


Kết luận hội nghị, đ/c Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 đó là: Tiếp tục thực hiện tốt NQ TW 6, TW7, TW 8 của Bộ chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất, liên doanh liên kết, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Rà soát, hoàn chỉnh, công khai và quản lý tốt quy hoạch; Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, khai thác tốt nguồn thu, tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên trả nợ đọng xây dựng cơ bản; Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM; quan tâm chăm lo các vấn đề về văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng kịp thời, giải quyết tốt các vấn đề dư luận quan tâm…

Đ/c Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị


Dịp này, Đ/c Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, PCT thường trực HĐND huyện được trao tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác của HĐND huyện góp phần xây dựng nhà nước CHXHCN Việt Nam; Huyện ủy Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho 7 Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018 gồm Đảng bộ xã Ngọc Sơn, Đảng bộ cơ quan huyện ủy, Đảng bộ công an huyện, Đảng bộ quân sự huyện, Chi bộ THCS Hồ Xuân Hương, Chi bộ Đài TT – TH huyện, Chi bộ Tòa án huyện; tặng giấy khen cho 5 tập thể Đảng bộ cơ sở, UBKT Đảng ủy cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 gồm Đảng ủy xã Quỳnh Minh, Đảng ủy xã Tân Sơn, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Quỳnh Diễn, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Quỳnh Hồng; Tặng giấy khen cho 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu gồm Chi bộ Trường tiểu học A, Đảng bộ xã Quỳnh Thắng, Chi bộ 1, Đảng bộ xã Ngọc Sơn, Tặng giấy khen cho 7 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền từ 2014 – 2018 gồm Đồng chí Kiều Văn Thanh –Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Đảng viên chi bộ Ban tổ chức, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Phú – Chánh thanh tra huyện, Đảng viên chi bộ pháp chế, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện, đ/c Nguyễn Xuân Dinh – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Giang, Đảng viên chi bộ Tín dụng, Đảng bộ xã Quỳnh Giang, đ/c Hồ Khắc Triều – Đảng viên chi bộ 1, Đảng bộ xã Ngọc Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Ninh – Đảng viên chi bộ 5, Đảng bộ xã Tân Sơn, Đ/c Đặng Ngọc Trợ - Phó bí thư chi bộ tổng hợp, Đảng bộ công an huyện, Đ/c Lê Văn Thảo – Đảng viên chi bộ 6, Đảng bộ xã Quỳnh Diễn./.

Thanh Nhàn  

Đài Quỳnh Lưu

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu