Quỳnh Lưu: Phát huy dân chủ trong xây dựng NTM
 
Quỳnh Lưu: Phát huy dân chủ trong xây dựng NTM (04/03/2019 03:40 PM)


( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Lưu luôn chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó đã tạo sự đồng thuận của nhân dân và huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Ở xã Quỳnh Lâm, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng chính là “đòn bẩy” tạo nên thành công trong xây dựng NTM ở địa phương. Xã đã chú trọng thực hiện nguyên tắc công khai và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tất cả các phần việc liên quan đến xây dựng NTM đều do người dân tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, thống nhất. Chính vì vậy, Từ năm 2015 – 2018, Quỳnh Lâm đã huy động được trên 100 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản với nhiều công trình có ý nghĩa cộng đồng như xây dựng tuyến đường nhựa thôn 2 đi UBND xã lên thôn 9 giá trị 35 tỷ đồng, xây dựng trường tiểu học A, tiểu học B, trường mầm non Sơn Lâm hơn 16 tỷ đồng, xây dựng kiên cố hóa hệ thống kênh mương, đường bê tông nội thôn…. Đến nay, xã Quỳnh Lâm đã có hệ thống cơ sở hạ tầng khá khang trang, phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ cuộc sống của nhân dân. Bà Hồ Thị Lộc – Bí thư chi bộ 10, xã Quỳnh Lâm nói: “Thông qua nhân dân bàn bạc đi đến thống nhất tổ chức thực hiện, huy động nội lực, chuẩn bị cho giải tỏa và làm đường. Nhân dân đã đồng tình đóng góp dần hàng năm. Mỗi năm một nhân khẩu dưới 70 tuổi thì đóng 600k để đỡ sức đóng góp của nhân dân và đồng thời thống nhất làm đường chia về các tổ liên gia để quá trình đỡ vướng mắc, nếu có vướng mắc về GPMB thì các tổ tự bàn bạc, thống nhất, vận động với nhau”

Cơ sở vật chất của xã Quỳnh Mỹ - là một trong 5 xã đăng ký về đích NTM  năm 2019 ngày càng được xây dựng khang trangPhong trào xây dựng giao thông nông thôn được người dân đồng thuận cao


Đảm bảo dân chủ trong xây dựng NTM, các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp xã, thôn để nhân dân trực tiếp nghe, bàn bạc và tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất các phương án thực hiện. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ, định mức huy động nhân dân đóng góp, các nguồn lực do nhân dân hiến tặng… đều được thông báo công khai tạo được sự tin tưởng, phấn khởi trong nhân dân. Ông Lê Đình Thu – Trưởng thôn 3A, xã Quỳnh Tam cho biết: Năm 2018, xã Quỳnh Tam phấn đấu về đích nông thôn mới, để nhân dân đồng thuận, đồng lòng, thôn cùng với xã, các ban, ngành đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức nhưng đặc biệt là phát huy dân chủ, nêu gương người đứng đầu để nhân dân thấy và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách, từ đó, nâng cao hơn ý thức của người dân. “Tất cả các khoản giao nạp cho Nhà nước thì đầy đủ. Đóng góp đường nông thôn mới đây thì họ cũng xác định rằng là góp đường đó, quay lại đổ đường cho mình đi chứ không phải đổ đường cho ai đi cả cho nên dân họ cũng đồng tình, nhất trí”- Ông Lê Đình Thu chia sẻ.

Các tuyến đường trong ngõ xóm cũng được các địa phương triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành trong năm 2019


Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, Quỳnh Lưu có 17/32 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dâm làm, dân kiểm tra”, Quỳnh Lưu đã thu hút đầu tư, huy động nguồn lực của nhân dân để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung. Nhiều xã về đích trước như xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Giang, Quỳnh Hưng….100% thôn, khối, bản bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước. Có 378/406 khối, xóm được công nhận làng văn hóa cấp huyện, đạt tỷ lệ 73,9%; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 2,57%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83,5%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Các mô hình kinh tế được các xã khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển tăng thu nhập

 

Để đạt được kết quả đó, Quỳnh Lưu luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp bàn bạc, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Do vậy đã phát huy được tính sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; động viên nhân dân tích cực góp công, góp của chung tay xây dựng NTM. Ông Hồ Sỹ Hải – UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Những việc mà dân biết, dân bàn, dân quyết định thì loại hình pháp lệnh 34 ở các xã, thị trấn là thực hiện tốt. Ví dụ trong xây dựng NTM dân đóng góp làm đường, làm trường thì dân đều quyết định. Thứ 2 nữa là những nội dung mà dân bàn xin ý kiến các cơ quan quyết định cũng được xin ý kiến nhân dân. Chúng tôi đang tham mưu và tập trung chỉ đạo phải hướng mạnh tới phương châm tiếp tục thực hiện tốt phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra, phương châm đó được phát huy rộng rãi bao nhiêu thì sẽ tạo được sự đồng thuận, huy động nội lực vừa là động lực vừa là mục tiêu để chúng ta đang phấn đấu”

Với mục tiêu phấn đấu năm 2019 có thêm 5 xã đạt chuẩn tin rằng Quỳnh Lưu sẽ phát huy tốt quy chế dân chủ để dân tin, dân đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra./.

 Thanh Nhàn

Đài Quỳnh Lưu

 

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu