Quỳnh Lưu: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
 
Quỳnh Lưu: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (20/10/2020 03:41 PM)


( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Sáng ngày 20/10, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện và đồng chí Phạm Thị Hải Yến – UVBTV, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh, đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt – UVBTV, Phó chủ tịch  HĐND huyện, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các đồng chí lãnh đạo và chủ tịch ủy ban MTTQ, công chức văn hóa-xã hội các xã, thị trấn trong huyện.

Các đại biểu tham dự


Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc


Qua 20 năm triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", huyện Quỳnh Lưu đã đạt được những kết quả tích cực. Phong trào nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của người dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Chương trình phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng được các cấp, các ngành quan tâm với nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, giúp người dân vươn lên trong cuộc sống. Nhân dân trong huyện đã tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Ngày vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa" vv… Trong 20 năm qua, toàn huyện đã đầu tư, đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao... Đến nay, toàn huyện có 30 nhà văn hóa xã đạt chuẩn, bằng  91%; 317/338 thôn có nhà văn hóa và 303 thôn có khu thể thao. Trên 90% số hộ gia đình có công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn, 95,5% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Các cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, xóa mái tranh nghèo... được người dân tham gia tích cực. 

 

 Đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thế thao tỉnh phát biểu chỉ đạo


Cùng với đó, phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa" ngày càng phát triển và đạt kết quả khả quan. Năm 2000, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn huyện chỉ đạt 58,5%, có 25 khu dân cư văn minh, đạt 6,2%. Đến năm 2020 gia đình văn hóa đạt trên 84%, có 259/338 làng văn hóa, đạt 76,6%. Phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa ngày càng nhân rộng và trở thành mục tiêu để các địa phương, đơn vị phấn đấu. Kết quả năm 2016, có 36 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020


Từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định và từng bước phát triển, số hộ nghèo giảm rõ rệt, hộ khá, giàu được tăng lên; ý thức tự giác của các hộ gia đình ngày càng nâng cao, hình thành nhiều nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng; góp phần bài trừ các tệ nạn xã hội, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển 

gia đình Việt nam giai đoạn 2010 – 2020


Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và triển khai mục tiêu, giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả trong trào trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Quỳnh Lưu cần tăng cường hơn nữa công tác tuyền truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Quan tâm xây dựng  thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn, gắn kết việc phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH với phong trào xây dựng nông thôn mới. Quan tâm xây dựng nếp sống trong việc cưới việc tang. Đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, mặt trận…

Các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụtDịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu  tặng giấy khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020, tặng giấy khen cho 8 cá nhân và 2 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt nam giai đoạn 2010 – 2020.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu đã phát động cán bộ, công chức tại hội nghị tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, tổng số tiền thu được hơn 11 triệu đồng.

 

Thanh Toàn  

Trung tâm VH, TT & TT Quỳnh Lưu

 

 

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu