Huyện đoàn Quỳnh Lưu quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
 
Huyện đoàn Quỳnh Lưu quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (12/01/2018 04:28 PM)


 

Chiều ngày 12/1, Huyện đoàn Quỳnh Lưu tổ chức Quán triệt Nghị quyết hội nghị TW 6, khóa XII của Đảng; triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017-2022 cho các đồng chí là Bí thư đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Tới dự có đồng chí Phạm Đức Truật - Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy.

 

Quang cảnh hội nghị.


Đồng chí Phạm Đức Truật  - Phó ban Tuyên giáo huyện ủy

 quán triệt một số Nghị quyết của hội nghị TƯ 6, khóa XII của Đảng


 Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Tuyên giáo huyện ủy quán triệt các Nghị quyết: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về " Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết 20-NQ/TW về " Công tác dân số trong tình hình mới". Chuyên đề 2018 về Phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu còn được cán bộ huyện đoàn quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020.  


Đ/c Nguyễn Hữu Công – PBT Huyện Đoàn quán triệt Nghị Quyết Đại hội 

đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020.  

 Thông qua việc quán triệt các Nghị quyết này nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết sự lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết đề ra; lồng ghép học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình, hành động của Nghị quyết ở các cấp đoàn trong huyện./

Thúy Nga

 

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu