Quỳnh Lưu: Hội nghị đẩy mạnh công tác đấu giá, định giá đất ở năm 2018
 
Quỳnh Lưu: Hội nghị đẩy mạnh công tác đấu giá, định giá đất ở năm 2018 (19/01/2018 08:03 AM)


 

( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Sáng ngày 18/1/2018, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác đấu giá, định giá đất ở năm 2018 trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Văn Quý – HUV - Phó chủ tịch UBND huyện, đ/c Đào Xuân Sơn – Trưởng phòng TN&MT chủ trì hội nghị.

Năm 2017, UBND huyện đã hợp đồng với công ty đấu giá tổ chức đấu giá đất cho 23 xã, thị trấn. Tổng số lô đất đấu giá là 569 lô, diện tích 126.816,4m2 , với tổng số tiền trúng đấu giá là trên 172,334 tỷ đồng. Giao đất không qua đấu giá sử dụng đất cho 4 hộ tại xã Quỳnh Hưng với tổng diện tích 1.015,4m2 , tổng tiền giao đất hơn 775 triệu đồng. Lô đất có nhiều người tham gia đấu giá nhất là 30 người tại xã Quỳnh Ngọc, lô đất có ít người đấu giá nhất là 2 người. Giá trị chênh lệnh của lô dất có giá đấu cao nhất so với giá khởi điểm là 630 triệu đồng tại xã Quỳnh Ngọc. Lô đất không có người đăng ký là 115 lô, chủ yếu ở các xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lâm, Quỳnh Văn, Quỳnh Tam, Quỳnh Hoa…

Đại diện xã Quỳnh Bảng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu giá đất ở


 Đại diện xã Quỳnh Lâm nêu một số nguyên nhân tồn đọng đất sau đấu giá


Đại diện xã Sơn Hải nêu một số khó khăn về quỹ đất ở địa phương


Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác đấu giá, định giá đất ở năm 2017 của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là, một số xã chưa quan tâm đến công tác đấu giá đất ở, lập hồ sơ đấu giá, định giá đất chậm, còn khoán thẳng cho công ty tư vấn; Việc kiểm tra thực địa không chặt chẽ, lập hồ sơ còn sai sót; Sau đấu giá, việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Một số trường hợp xác định giá khởi điểm cao nên không có người mua. Trong quá trình đấu giá, một số nơi diễn biến phức tạp, đối tượng “cò” còn nhiều, gây mất an ninh trật tự, gây thất thoát nguồn thu ngân sách từ tiền đấu giá đất.

Đ/c Nguyễn Sơn Hà – Trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện đề nghị các xã, thị trấn phối hợp tốt 

với các phòng để làm nhiệm vụ định giá, đấu giá đất ở đạt hiệu quả


Đ/c Nguyễn Anh Thắng – Trưởng phòng TC – KH huyện nêu một số giải pháp giải quyết

 khó khăn trong công tác đấu giá đất ở


Đ/c Nguyễn Văn Quý- PCT UBND huyện  kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quý – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong công tác đấu giá, định giá đất ở năm 2018 của huyện đó là, yêu cầu các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại kế hoạch sử dụng đất, trong đó có xây dựng kế hoạch sử dụng đất ở năm 2018 để lập hồ sơ đấu giá, định giá đất ở. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về đất đai. Tổ chức xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với các xã đã có Quyết định khảo sát lựa chọn địa điểm, mặt bằng, trích đo khẩn trương trình giá đất cụ thể để bồi thường giải phóng mặt bằng. Các xã có quy hoạch quỹ đất để đấu giá, định giá đất ở năm 2018 thì khẩn trương lập tờ trình xin khảo sát địa điểm để UBND huyện trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Các lô đất bán đấu giá không có người tham gia hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất 2 lần nhưng không thành thì UBND  các xã, thị trấn lập hồ sơ để giao đất không thông qua đấu giá cho các đối tượng đủ điều kiện./.

Thanh Nhàn

Đài Quỳnh Lưu

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu