Quỳnh Lưu: Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 2
 
Quỳnh Lưu: Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy tháng 2 (25/02/2019 04:24 PM)

 

Sáng ngày 25/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ban thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tháng 2 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Tham dự có đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Văn Bộ - PBT HU, Chủ tịch UBND huyện.


Quang cảnh hội nghị.


Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy đã nghe báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung Ương Đảng ( khóa XII) về " Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".


Đ/c Hồ Sỹ Hải - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.


Theo tổ chức bộ máy, biên chế và người hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước của hệ thống chính trị trong huyện hiện có 163 cơ quan, đơn vị với 4.153 người. Thực hiện Nghị quyết chỉ đạo của cấp trên, ngày 02/02/2018, Ban thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành Kế hoạch số 166 - KH/ HU, xác định 71 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để thực hiện tốt Kế hoạch. Ngày 28/5/2018, Ban thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch số 192 - KH/ HU về thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là giám đốc Trung tâm BDCT huyện. Tiếp đó, ngày 07/06/2018, Ban thường vụ Huyện ủy ban hành thông báo kết luận số 962 - TB/HU về việc hợp nhất Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND& UBND xã, thị trấn.


Đ/c Nguyễn Văn Quý - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.


Đ/c Lê Xuân Kiên - Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu tại hội nghị.


Trung tá Tạ Đình Tuấn - Trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị.


Về chủ trương sáp nhập một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND tỉnh đã có quyết định đồng ý về chủ trương thực hiện sáp nhập TTVH và Đài TTTH thành TTVHTT và Truyền thông; UBND huyện đang xây dựng phương án sáp nhập Phòng Y tế với Phòng LĐTB&XH; sáp nhập phòng Tư pháp và Văn phòng HĐND - UBND huyện. Hoàn thành phê duyệt Đề án tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Ban quản lý Đầu tư XD huyện; Đề án vị trí việc làm của phòng GD&ĐT. Mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã cũng đang triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết. Ban tổ chức Huyện ủy đang tham mưu để trình Ban thường vụ Huyện ủy quyết định. Hiện nay 33/33 xã thị trấn đã xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giãn biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công viên chức thông qua các tổ thẩm định để trình Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục cũng đang chỉ đạo tiến hành khảo sát, nghiên cứu sáp nhập trường THCS và Tiểu học tại một số xã..


PCT UBND huyện Hồ Ngọc Dũng phát biểu tại hội nghị.


Qua nghe báo cáo, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy đã phát biểu, đóng góp thêm ý kiến để báo cáo được rõ và cụ thể. Qua nghe và tổng hợp các ý kiến của các đại biểu, kết luận nội dung này, Bí thư Huyện ủy Hoàng Danh Lai đánh giá cao sự vào cuộc của các phòng, ban ngành của huyện trong thực hiện Nghị quyết của cấp trên và Kế hoạch của huyện về " Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, tinh giãn biên chế vẫn còn một số hạn chế như: một số đơn vị chưa đạt được mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế cán bộ, công chức; chưa có sự thống nhất trong việc tinh giãn biên chế cán bộ, công chức, người hoạt động khônh chuyên trách; phương án sáp nhập các đơn vị trường học chưa có tiêu chí cụ thể. Một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã có văn bản thống nhất chủ trương sáp nhập nhưng triển khai còn chậm..


Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Bộ phát biểu tại hội nghị.


Để thực hiện tốt Nghị quyết năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng chí Hoàng Danh Lai yêu cầu các phòng ban liên quan hoàn thành việc thẩm định Đề án các xã, thị trấn trình BTV Huyện ủy phê duyệt, triển khai. Thực hiện ngay việc sáp nhập TTVH và Đài TTTH thành TTVHTT và TT; Phê duyệt Đề án tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của Văn phòng ĐK QSDĐ.. Tiếp tục xây dựng Đề án sáp nhập Trung tâm GDTX và trường Trung cấp nghề và một số phòng, cơ quan chuyên môn, trường học..; thực hiện tinh giãn biên chế và nội dung khác theo các kế hoạch, đề án được phê duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các đề án, việc chấp hành các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giãn biên chế trong hệ thống chính trị. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

Tiếp đó, Ban thường vụ huyện ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến vào báo cáo năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết 03 của Ban thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020; Nghe và cho ý kiến về các tài liệu kêu gọi, xúc tiến đầu tư và tài liệu tuyên truyền quảng bá Du lịch của huyện.

Việt Hùng

 

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu