Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Quỳnh Lưu
 
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Quỳnh Lưu (30/05/2020 05:08 PM)


Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đ/c Hoàng Viết Đường – TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND huyện để giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tại huyện Quỳnh Lưu. Làm việc với đoàn về phía huyện Quỳnh Lưu có đ/c Hoàng Văn Bộ – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Hồ Ngọc Dũng – UVBTVHU, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban HĐND huyện, các phòng chuyên môn UBND huyện.


Quang cảnh buổi làm việc.


Sau khi có các NQ của HĐND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu đã kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn.

Đối với thực hiện NQ số 167/2015 về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2016 – 2019, UBND huyện đã đẩy mạnh việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp như Cụm công nghiệp Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa, khu chế biến thủy sản tập trung Quỳnh Thuận…với tổng diện tích 112,1 ha. Tổng nguồn vốn đã bố trí thực hiện là 1,1 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 14/2017 về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2017 – 2019, UBND huyện đã thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định gồm chăn nuôi lợn ngoại, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; hỗ trợ khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản…Tổng nguồn vốn thực hiện các chính sách này là hơn 4 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là trên 3 tỷ đồng, ngân sách huyện 700 triệu đồng và đã hỗ trợ chăn nuôi lợn ngoại 71,5 triệu đồng, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 700 triệu đồng, hỗ trợ khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản 3,3 tỷ đồng.


Đ/c Hoàng Viết Đường – TUV, Phó chủ tịch HĐND phát biểu tại buổi làm việc.

 


Thực hiện Nghị quyết số 225/2009 về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện một cách thường xuyên, quyết liệt, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng. Trong giai đoạn 2016 – 2019, UBND huyện đã thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở cho 1.023 đối tượng, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 33,1 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 23/2017 về cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện tại Quỳnh Lưu ở cấp tiểu học có 39/39 trường triển khai, có 17.490 em tham gia, chiếm tỷ lệ 81,1%; bậc học mầm non có 34/34 trường triển khai, có 16.885 em tham gia, chiếm tỷ lệ 98,9%. Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để sử dụng quản lý, vận hành Chương trình sữa học đường số tiền trên 3,1 tỷ đồng cho các đơn vị.

Nghị quyết số 157 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong giai đoạn 2016 – 2019, UBND huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng phát triển nguồn nhân lực y tế công lập trên địa bàn, cụ thể tổng số đối tượng thụ hưởng là 7 đối tượng, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 287 tỷ đồng.

Nghị quyết số 54/2016 về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong giai đoạn 2017 – 2019, UBND huyện đã thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 30,8 tỷ đồng.

Nghị quyết số 55/2016 về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Kết quả, giai đoạn 2017 – 2019, UBND huyện đã thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn các xã, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Nghị quyết số 195/2015 quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Danh sách các đơn vị thụ hưởng chính sách, kinh phí thực hiện chính sách được bố trí đủ trong dự toán chi ngân sách hàng năm của UBND huyện.

Còn một số Nghị quyết khác của HĐND tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu không thực hiện do không có đối tượng thụ hưởng, không chủ trì hoặc không được hỗ trợ.


Mô hình trồng ớt cay của HTX NN Toàn Thắng xã An Hòa được hỗ trợ

 liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo NQ 13/2018 của HĐND tỉnh


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Viết Đường – TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như những kết quả mà huyện Quỳnh Lưu đã đạt được trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số điểm yếu kém cần khắc phục, do đó đồng chí Hoàng Viết Đường đề nghị huyện Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho thời gian tiếp theo. Tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các NQ. Phối hợp tích cực với các sở, ban, ngành của tỉnh để thực hiện. Rà soát lại các nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến từng vùng miền cụ thể để đảm bảo lợi ích cho người dân và đối tượng thụ hưởng. Qua thực tiễn thực hiện, đề nghị huyện tổng hợp những nội dung chưa phù hợp để kiến nghị tỉnh điều chỉnh cho phù hợp…

 

 

Thanh Nhàn


 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu