Quỳnh Lưu: Tập trung tuyên truyền trực quan chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII
 
Quỳnh Lưu: Tập trung tuyên truyền trực quan chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (29/07/2020 07:28 AM)


( Quỳnh Lưu điện tử.vn) - Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 10 – 11/8/2020. Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản được hoàn tất. Trong những ngày này, xác định việc tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của đại hội đảng các cấp cũng như Đại hội lần thứ XXVIII của Đảng bộ huyện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Do đó, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, hiện nay, công tác tuyên truyền trực quan, cổ động trên các tuyến đường chính của huyện, các xã, thị trấn đang được khẩn trương hoàn thành, qua đó, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội.Các hoạt động tuyên truyền trực quan chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Về tuyên truyền, cổ động trực quan ngoài trời trên địa bàn huyện, Trung tâm VH, TT&TT huyện Quỳnh Lưu đã xây dựng phương án chi tiết và tiến hành treo mắc theo kế hoạch đề ra, gồm: trên tuyến Quốc lộ 1A Quỳnh Giang, Cầu Giát treo 90 pano, 250 cờ vui nhiều màu; 8 băng rôn trước các cơ quan, cổng chào Quốc lộ 1A, tại điểm Cầu Vượt treo 2 băng pano lớn, 50 cờ vui, 60 pano treo cột; Trên đường Quốc lộ 48B, đường trước Huyện ủy, UBND, Nhà khách đến Trung tâm VH, TT&TT huyện treo 20 bộ cờ, 2 pa nô lớn. Bên cạnh đó, Trung tâm VH, TT&TT huyện còn tiến hành trang trí cổng chào trên Quốc lộ 1A đoạn xã Quỳnh Văn, treo các cụm cổ động tấm lớn, treo mắc 4 cụm cổ động dã chiến tại các điểm xã. Ngoài ra, tại Trung tâm VH, TT&TT huyện là địa điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, công tác trang trí, tuyên truyền trong và ngoài hội trường, cổng vào hội trường, tiền sảnh, hội trường lớn, sân trước hội trường đều đã được treo pano, cờ tuyên truyền đảm bảo theo đúng quy định và kế hoạch đề ra.

Các hoạt động tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã cơ bản hoàn thành, qua đó, góp phần cổ vũ, động viên toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện ra sức thi đua góp phần thực hiện ở mức cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2020; tạo khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thanh Nhàn  

Trung tâm VH, TT&TT Quỳnh Lưu

 

 

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu