Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng tiêu chí và thang chấm điểm để lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu
 
Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng tiêu chí và thang chấm điểm để lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (13/04/2020 07:41 PM)

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu