Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở
 
Thông báo về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở (14/05/2019 09:07 AM)

Xem nội dung chi tiết tại đây!


Xem Quyết định hạn mức đất ở cho 16 hộ tại đây!

 | 
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
LỊCH LÀM VIỆC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
Cổng thông tin điện tử huyện Quỳnh Lưu